fbpx Мобилните оператори да не подновяват автоматично срочните договори | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мобилните оператори да не подновяват автоматично срочните договори

Мобилните оператори да не подновяват автоматично срочните договори

Да се ограничи възможността мобилните оператори автоматично да подновяват срочните договори на клиентите си, реши Народното събрание, приемайки на първо четене на промени в Закона за електронните съобщения. Срочният договор може да бъде подновен само при изричното съгласие на абоната относно условията му, а когато липсва такова съгласие след изтичане на срока, той се преобразува в безсрочен при същите условия. В този случай абонатът има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това.

Поставено е условие максималната продължителност на срочния договор де не надвишава 24 месеца. Предвидено е индивидуалният договор да влиза в сила в срок до 7 дни след сключването му, освен ако абонатът изрично не е заявил желание договорът да влезе в сила незабавно. Въведено е изискването на процедурата по преносимостта на номерата да се осъществява във възможно най-кратък срок, като срокът, в който може да бъде преустановено предоставянето на услугата на абоната, не може да надвишава 8 часа. Предлага се предприятията да имат задължение за предоставяне на услуги за контрол и наблюдение на потреблението и уведомяване на абоната при нетипичен трафик или прекомерно потребление.

Facebook коментари