fbpx Монбат ще придобие рециклиращи мощности в Италия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Монбат ще придобие рециклиращи мощности в Италия

Монбат ще придобие рециклиращи мощности в Италия

След успешно приключилия дю дилиджънс, икономическата група Монбат взе решение за придобиване на рециклиращия завод на Piombifera Italiana S.p.A. в Бреша, Италия. Като част от стратегията за растеж чрез географска диверсификация на мощностите се очаква сделката за покупка да бъде подписана до края на този месец.

Piombifera Italiana S.p.A. е създадена през 1978 година в Италия и днес се нарежда сред трите най-големи рециклиращи мощности за батерии в страната. Лицензираният рециклиращ завод е с капацитет за преработка на 70 000 тона на година и ще консолидира възможностите на рециклиращата дивизия на групата Монбат, ставайки част от новосформираното дружество
Monbat Italy S.p.A. Решението за придобиване на допълнителна рециклираща мощност се налага от нарасналата необходимост от суровини за производството на оловни батерии за заводите на Монбат АД и Старт АД, а Италия е един от най-богатите на скрап пазари в Европа.

“Пазарното присъствие на Монбат в страните от Западна Европа традиционно е много силно и допълването с рециклиращи мощности на място, които да затворят цикъла и да улеснят преработката на излезли от употреба батерии, е логично решение за икономическата група в контекста на гарантиране на устойчив икономически растеж и устойчива околна среда”, коментира Атанас Бобоков, главен изпълнителен директор и председател на Борда на директорите на икономическата група Монбат.