Можем да се свържем с еврорегистъра на предприятията за автомобилни превози

България е една от двете държави в Европа, които преминаха успешно тестовете и процедурите за свързване на националните си бази-данни към Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU). Това беше потвърдено от Европейската комисия в официално писмо до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Общата система ще осигури бърз и ефикасен обмен на данни между държавите. В нея ще се съдържа информация за наименованието и правната форма на предприятието, адрес на дейност, имена на ръководителите на фирмата, вид на разрешението, брой на обхванатите от него превозни средства.

Свързването на националните бази-данни ще даде възможност за бързо проследяване и проверка на всички превозвачи от ЕС за извършени от тях брой, категория и вид тежки нарушения, които са довели до постановяването на присъда или налагане на санкция през последните две години.

Държавите от Европейския съюз имаха срок до 31 декември 2012 г. да осигурят достъп и взаимно свързване на националните им бази-данни, така че да може да се извършват справки в електронния регистър на останалите страни-членки на ЕС. Европейската комисия ще стартира процедури за неизпълнение спрямо всички, които не са спазили този ангажимент.

Европейският регистър на предприятията за автомобилни превози е мащабен IT проект, който се осъществява съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 2009 г.

Facebook comments