fbpx Мъжете в Благоевград консумират бира 14 пъти месечно | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мъжете в Благоевград консумират бира 14 пъти месечно

Пивоварната на „Карлсберг България“ в Благоевград „Пиринско пиво“ бе домакин на последния за тази година тур от Националната бирена академия. Академията е инициатива на Съюза на пивоварите в България (СПБ) и има за цел по най-прозрачен и достъпен начин да покаже чистотата и интегритета на пивопроизводството и да даде знание за модерната бирена култура.

„Карлсберг България“ е единственият производител на бира в страната с две пивоварни  – в Благоевград и Шумен. Общо в компанията работят 510 души. По данни на СПБ, средно за една година в България всеки час се произвеждат около 573 хектолитра (573 000 литра) бира, от които делът на „Карлсберг“ е 32%. В тази връзка изчисленията показват, че всеки час производителността на един зает в компанията е около 360 литра пиво. За сравнение – на тези нива е и средната производителност на труда в пивоварния  бранш в страните от ЕС. 
    
За последните 15 години, откакто „Карлсберг“ е собственик на пивоварните в Благоевград и Шумен, капиталовите инвестиции за пълната реконструкция, обновяване и разширяване на двата завода надхвърлят 221 милиона лева. За първите шест месеца на тази година са отчетени нови 7 милиона лева вложения в дълготрайни материални активи. Също така една от последните големи инвестиции, на стойност 5 милиона лева е тази за изграждането и пускането в експлоатация на модерна пречиствателна станция за отпадни води. Анаеробният биологичен реактор на инсталацията осигурява биологичното третиране на 100% от отпадните води на завода. Това е част от дългосрочните инвестиции на Карлсберг България, които имат за цел да сведат замърсяването от производствения процес до нула. През 2019 година компанията започва изграждането на аналогична станция и в пивоварната на „Шуменско пиво“ в град Шумен.   

Интересен резултат от усилията за опазване на природните ресурси е фактът, че с 4kWh енергия на хектолитър произведено пиво е намален разходът на компанията за последните 3 години. Това означава, че консумацията на природен газ е намаляла с над 15 % на база произведена продукция. Иновативен е и проектът за „short neck” капачки на пластмасови бутилки, които са с по-къса гърловина и по този начин разходът на материал за получаване на преформата е намалял с 1,3 грама.

В пивоварните на „Карлсберг България“ постоянно се подобряват процесите по въвеждане на т.нар. „зелена енергия“ в производството – от  възобновяеми енергийни източници, както и от фотоволтаични системи за ток. „Стремежът ни да намалим консумацията на природни ресурси и рисковете за хората, които работят в пивоварната ни води до разработването на проекта „Пътят към нулевия отпечатък“. Той се развива в 4 направления, които целят да постигнат нулеви нива на: въглеродния отпечатък; на отпадните води от производство; на безотговорно потребление от страна на консуматорите; на инциденти в индустрията - като зад това конкретно стоят много иновации в направление „Здраве и безопасност на работното място“, коментира Методи Стоянов - производствен директор на „Пиринско пиво“ и „Шуменско пиво“.

По данни на СПБ, честотата на консумация на бира в града на „Пиринско пиво“ – Благоевград през последните години също върви нагоре. Така например през първите 6 месеца на тази година, мъжкото население в Благоевград е консумирало бира 14 пъти месечно, като средните за страната стойности по този показател са 13 пъти месечно. За същия период, дамите от Благоевград  са консумирали бира 4 пъти месечно.