fbpx Националният интерес по отношение на големите горивни инсталации ще бъде защитаван | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Националният интерес по отношение на големите горивни инсталации ще бъде защитаван

Предприети са поредица от стъпки за защита на националния интерес по отношение на готвените рестрикции за големите горивни инсталации. Това каза служебният заместник- министър на енергетиката Константин Делисивков по време на дискусия, посветена на бъдещето на българския въгледобив в контекста на готвените промени в референтния документ на ЕК за най-добрите налични техники за големите горивни инсталации. Целта на дискусията, организирана от Българската минно-геоложка камара, съвместно с „Мини Марица-изток“ ЕАД, е да бъде запозната обществеността с риска пред българската енергетика, ако бъдат приети предложените рестриктивни прагове на емисиите парникови газове. 

Заместник-министър Делисивков запозна аудиторията с позицията на Министерството на енергетиката – изцяло в подкрепа на Българската минно-геоложка камара и  Европейската асоциация за въглища и лигнити EURАCOAL.

Предстои промяна на Референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации. Документът разглежда големи горивни инсталации с входяща мощност над 50 Мегавата. Обхванати са всички видове конвенционални централи, както и индустриални горивни инсталации, използващи конвенционално гориво (въглища, биомаса, торф, течни и газообразни горива, отпадъци).

Очаква се документът да бъде гласуван през м. април тази година от специална комисия, създадена от страните-членки в рамките на чл. 75 на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).

Заложените в референтния документ стойности за емисиите на живак, азотни оксиди и серен диоксид от централите, изгарящи въглища, е много трудно да бъдат постигнати и поставят под риск развитието на въгледобива и енергетиката както в страната, така и на европейския континент като цяло, каза г-н Делисивков.

По неговите думи устойчивото развитие на отрасъла, енергийната ефективност и енергийната сигурност имат ключова роля за конкурентоспособността на икономиките на Стария континент.

Национално отговорната позиция изисква търсенето и намирането на точния баланс между желаната от всички грижа за околната среда и конкурентното развитие на минно-добивния сектор и енергетиката като цяло.

Единното отстояване на такава позиция от всички ангажирани институции ще гарантира сигурното и устойчиво развитие на енергийния отрасъл, защитата на работните места и осигуряването на енергийни ресурси на приемливи цени за българските потребители.

Евентуалното одобряване на рестриктивните мерки, заложени в актуализирания референтен документ, ще принуди централите от комплекса „Марица изток“ да използват вносни въглища, отказвайки се от местните лигнити. От една страна за част от тях това е технологично невъзможно. Още по-сериозният проблем обаче е поставянето под риск на цялата енергийна система на страната, каза енергийният заместник-министър.