Над 71 млн. лв. свободен ресурс за нови заеми по кредитните линии на ББР

С над 71 млн. лв. свободен ресурс по кредитните линии на Българска банка за развитие (ББР) разполагат търговските банки за договаряне на нови заеми, показват данните към 31 март 2010 г. От тях 39 млн. лв. са за оборотно и инвестиционно финансиране на малки и средни предприятия, а останалите 32 млн. лв. са за целево финансиране на земеделски производители.

В началото на март 2009 г. ББР предостави финансов ресурс от 455 млн. лв. на търговските банки на револвиращ принцип за срок от 5 до 10 години. Кредитните институции са длъжни да договарят с крайни кредитополучатели заеми минимум 95% от предоставената им от ББР кредитна линия.

От началото на годината досега са погасени над 500 заема, от които 428 са кредити по програмата за финансиране на селскостопански производители.
 

Facebook comments