fbpx Над 7,5 тона риба е уловена в Черно море за 11 месеца | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Над 7,5 тона риба е уловена в Черно море за 11 месеца

От началото на годината до края на ноември, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е извършила над 23 хиляди проверки в страната, като е конфискувала близо 128 146 километра бракониерски мрежи. Данните са от Информационната статистическа система на ведомството. За периода конфискуваната риба от Териториалните сектори "Рибарство и контрол" на ИАРА възлиза на близо 12 тона (в т.ч. калкан, червеноперки, шаран, толстолоб, сребриста каракуда, платика и др.). Иззетите риболовни уреди са 5 012 броя (в т.ч. мрежи, кепове, винтери, въдици).

Агенцията е съставила 2 677 акта за установени административни нарушения и 6 679 бр. констативни протоколи. Издадените наказателни постановления са 2 426 бр. на стойност 551 165 лева, а влезлите в сила наказателни постановления са 1 833 бр. за 355 930 лева. Издадените билети за любителски риболов за периода 1 януари – 1 декември са общо 195 993 броя на стойност 2 925 798 лева.

Общото количество улов на риба и други водни организми от стопански риболов в страната за периода от началото на годината към 29 ноември в Черно море възлиза на над 7 580 тона, в река Дунав - 121 тона, а във вътрешните водоеми на страната - 845 тона.

Производството на риба и зарибителен материал в рибовъдни обекти и стопанства в страната за 2010 г. е за над 9.8 тона. Средно на лице от домакинство в България консумацията на риба и рибни продукти през 2010 г. е била 5.3 килограма.