fbpx Намалява икономически активното население | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Намалява икономически активното население

Икономически активното население в страната между 15 и 64 години е 3 317.1 хил. души. В сравнение с третото тримесечие на 2010 г. броят на икономически активните лица намалява с 69.1 хил., а коефициентът на икономическа активност е по-нисък с 0.4 пункта, по данни от НСИ.

През третото тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години е 2 975.3 хиляди. Коефициентът на заетост на населението на същата възраст намалява с 0.7 пункта спрямо същия период на 2010 г. и достига 59.9 на сто. В сравнение с второто тримесечие на тази година броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава със 79.8 хил., а коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група – с 1.7 пункта.

През третото тримесечие на 2011 г. 33.3% (1 652.4 хил.) от населението на възраст 15 - 64 навършени години е икономически неактивно (извън работната сила). През третото тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 018.3 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст – 46.6 %. В сравнение със същия период на 2010 г. броят им намалява с 85,9 хил., или с 2,8 %, а относителният им дял – с 0.9 пункта. В сравнение с второто тримесечие на тази година броят на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е с 84.2 хил. по-голям, а относителният им дял се увеличава с 1.3 пункта.