fbpx Намалява регулаторната тежест за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Намалява регулаторната тежест за бизнеса

Намалява регулаторната тежест за бизнеса

План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, прие днес правителството. До 30 ноември 2012 г. трябва да бъдат изпълнени 249 мерки, предложени от неправителствени, браншови и работодателски организации. Планът е изготвен в съответствие с насоките за провеждане на инициативата за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса, одобрени от Съвета за административна реформа през февруари т. г. Целта на инициативата е премахване, опростяване и намаляване на административните пречки пред бизнеса, произтичащи от близо 750 регулаторни режима.

В периода март-юни бяха проведени прегледи на регулаторните режими във всички министерства и бяха изготвени предложения за премахване на режими, които затрудняват малкия и средния бизнес, за намаляване на регулаторните разходи и степента на държавна намеса, намаляване на административната тежест, облекчаване на процедурите, намаляване на документите и на сроковете за предоставяне на услуги.

В плана се предвижда намаляване на необходимите документи за ползване на 84 административни услуги; намаляване на сроковете за предоставяне на 54 услуги; отпадане на 42 услуги; обмен на информация по служебен път за 30 услуги, създаване на електронни регистри за 17 услуги. Най-много мерки са предложени в сферата на здравеопазването (45), на земеделието и храните (43) и на икономиката, енергетиката и туризма (26).