fbpx Намаляване на жалбите срещу мобилни оператори | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Намаляване на жалбите срещу мобилни оператори

Намаляване на жалбите срещу мобилни оператори

Комисията за регулиране на съобщенията организира среща с представители на Асоциация на потребителите на телекомуникационни и интернет услуги, Движение за национално единство и спасение, мобилните оператори, Сдружение за електронни комуникации и Асоциация "Телекомуникации". Поводът за срещата са постъпилите писма от организации на потребителите относно проблеми свързани с осъществяване на процедурата по преносимост на номерата. Основната цел на дискусията беше всички заинтересовани страни да обсъдят процедурата за преносимост на номерата и проблемите, които все още срещат потребителите на електронни съобщителни услуги в отношенията си с операторите.

Беше отчетен значителен напредък при осъществяването на преносимостта на номерата. Статистиката сочи, че до 31 май 2011 г. пренесените фиксирани номера са 78 924, а пренесените мобилни 161 868, което е тройно увеличение на броя на пренесените номера, след въвеждането на преносимостта на „едно гише”.

Операторите регистрираха драстично намаление на жалбите на техни абонати. Въпреки това съществуват още технически проблеми, които затрудняват процеса. По време на дискусията предприятията обявиха своята готовност за разрешаването им в най-скоро време, както и бъдещи инициативи, с които да гарантират максимално правата на абонатите си, включващи 7-дневен срок за преразглеждане на договора от страна на абоната и намаляване на срока за отговор на жалби от страна на потребителите.