fbpx Намаляване разходите на производители и търговци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Намаляване разходите на производители и търговци

Намаляване разходите на производители и търговци

В два поредни дни GS1 България към БТПП проведе два кръгли маси с участието на представители на търговските вериги и водещи български производители, техни доставчици за предимствата на Глобалната мрежа за синхронизация на данните GS1.

 

На кръглата маса беше обсъдена възможността за стартиране на пилотен проект, което да е първа крачка към присъединяване на България към GDSN. Платформата предоставя възможност на доставчици и търговци да работят с консистентни основни данни (Master Data) за продуктите и услугите, предмет на техните търговски взаимоотношения. В основата й е мрежа от електронни продуктови каталози (Data Pools), съдържащи необходими атрибути за продуктите и услугите, които са съобразени и със стандартите GS1. Синхронизирането на основни данни в GDSN гарантира точност, пълнота и актуалност на данните. Това води след себи си до редица предимства между които са - пряко подобряване администрирането на поръчките до 50%, намаляване на работата по управление на данните до 30%, намаляване на логистичните разходи, намаляване на времето за приемане на стока с повече от 1000 часа, намаляване на несъответствията при фактуриране до 20%, съкращаване на времето между поръчките и плащанията до 20 дни, премахване на двойната работа, потенциал за рационализации.

Facebook коментари