fbpx Направиха първа копка на швейцарски завод в гр. Монтана | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Направиха първа копка на швейцарски завод в гр. Монтана

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров направи първа копка на завода на швейцарската фирма „Палемонтех“ ЕООД в гр. Монтана.

“Целта ни е тук да дойдат и други сериозни инвеститори, защото това означава нови работни места, икономически растеж, подобрен жизнен стандарт на хората не само в Монтана, но и в страната”, допълни заместник-министърът. Той акцентира върху важността на Северозападния регион за българското правителство и го подкрепи с пример от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, в която всички процедури имат бонус при оценяването на проектите от Северозападния район. „Надяваме се това да даде мотивация за местния бизнес и в този регион да започне възраждане на икономиката и работа за хората“, каза още заместник-министър Петров. Той представи накратко конкретните мерки и стимули за подкрепа и насърчаване на инвестициите - ускорени административни услуги; придобиване на имоти държавна или общинска собственост при облекчени условия; финансиране изграждането на необходимата инфраструктура; финансова подкрепа за обучение на персонала, както и за частично възстановяване на направените задължителни осигурителни вноски; пакет от насърчителни мерки за приоритетни инвестиционни проекти от страна на правителството.

„Палемонтех“ ЕООД е швейцарска собственост, доставчик на швейцарската Max Urech Lager-und Fördertechnik. Дружеството е специализирано в производство на метални и мрежести палети. Производствената база ще бъде с първоначална застроена площ от над 5600 кв. м. върху собствен терен от 30 дка. Размерът на инвестицията е 6 милиона лева, като се очаква чрез нея да бъдат разкрити близо 100 работни места при условия на труд в синхрон с най-високите световни стандарти.