fbpx Най-честото нарушение при продажбата на сладолед е неспазване на температурата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Най-честото нарушение при продажбата на сладолед е неспазване на температурата

Най-честите нарушения при продажбата на сладолед в летните месеци са свързани с неспазването на температурния режим на съхранение на сладоледа и липсата на етикети. Това установяват масираните проверки на обектите за производство и търговия със сладолед. При първите проверени обекти е установена и липса на работно облекло на персонала, за което са издадени две предписания. Инспекторите следят произхода на сладоледа, температурата на съхранение, която трябва да бъде минимум „-18C◦”, срокът на годност, придружаващите документи, етикетировката, работното облекло и здравни книжки на персонала, и хигиената в обектите. Д-р Силвия Каменова, началник сектор в Областна дирекция по безопасност на храните, София град посочи, че това са задължителните изисквания за всеки един обект предлагащ хранителни продукти. Тя посъветва потребители да си купуват сладолед само от регламентирани обекти, а при съмнение могат да подават сигнали към БАБХ на телефон 0700 122 99. По време на проверките инспекторите взеха проби от сладоледа за лабораторно изследване. Масираните проверки се провеждат на територията на цялата страна. Инспектират се обектите за производство и търговия на едро и дребно със сладолед, временни и подвижни обекти и машини за сладолед.