fbpx Наздраве с пиво за повече здраве! | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Наздраве с пиво за повече здраве!

Наздраве с пиво за повече здраве!

Въпреки, че започна сезона на червеното вина и нашенската ракия, бирата и то тъмната навлиза с пълна сила на трапезата ни и през зимата. Историята на пивото е от дълбока древност. В течение на този дълъг период постепенно се изгражда образът на пивото като източник на хранителни съставки и безопасна напитка. Натрупват се все повече доказателства, че умерената консумация на пиво може да влияе благоприятно върху здравето.

От дълбока древност

Приготвянето и употребата на пиво са били познати на някои от най-древните човешки цивилизации. Още при шумерите се установяват две много важни зависимости: приготвянето на пивото е било най-тясно свързано с това на основната храна – хляба и се е консумирало от всички слоеве на населението - бедни и богати, мъже и жени, млади и стари;

Тези закономерности излизат отново на преден план през ранното средновековие. Пиво се е варило от много семейства вкъщи за домашна консумация - обикновено от жените, които са хлебари и пивовари едновременно. Та е било основна напитка за цялото семейство, включително и за децата, които пиели "слабо пиво" - т.е. с ниско съдържание на алкохол. То е най-употребяваната, ако не и единствената утоляваща жаждата течност за болшинството хора, понеже водоизточниците специално в градовете са били в окаяно състояние. По тази причина е било много по-сигурно да се пие пиво вместо вода. И тогава то е считано за хранително, въпреки че съществуването на белтъчините, въглехидратите и витамините не е било известно (Baxter, 2000, a).

В Англия по времето на Елизабет І пиво се е пиело в огромни количества. Дневната дажба на придворните дами е била определена на 9 литра, но и тогава пиянството не е одобрявано от кралския двор. Пивото всъщност е било най-разпространената напитка в много страни. Широко прието е било разбирането, че то е безопасна напитка и добър източник на хранителни вещества. Пивото е било прието и от християнската религия.

С откриването на алкохолната дестилация през 17-и и 18-и век дестилираните напитки започват масово да се разпространяват. За първи път тогава започва да се прави разлика между засилената консумация на спиртни напитки и свързаните с това социални проблеми и консумацията на пиво, което се разглежда като здравословна напитка. До края на 60-те
години на миналия век английската здравна организация препоръчва на кърмачките употребата на 1 пинта (0,57 литра) тъмно пиво на ден. В Африка и сега пивото се разглежда като важен източник на хранителни протеини и други съставки.

Хранителни съставки на пивото

Пивото е древна напитка, която е неразделна част от стила на хранене на много култури и народи. Благотворното му влияние е очевидно и идва от уникалните суровини за производството на пивната мъст - покълналите и изсушени зърна ечемик (малца) и хмела, както и пивните дрожди, които я превръщат в пиво в процеса на главна ферментация и доферментиране.
По силата на природосъобразността пивото се произвежда само от естествени суровини. В течение на столетия единствената печалба от това е изграждане на образа му като храна и лекарство. Ако при производството му се използува биологично подкисляване с Lactobacillus amyloliticus, се увеличава и съдържанието на редуктони и витамини. Голямото
предимство е, че ценните съставки на пивото се намират в подходяща, лесноусвоима хранително-физиологична форма за човешкия организъм
Пивото съдържа много минерални съставки. То има ниско съдържание на натрий и високо на калий, т.е. съотношение, което е желателно от гледна точка на регулиране на кръвното налягане.

Колко е умерената консумация на пиво?

Значителни научни изследвания продължават да се публикуват относно ефекта от консумацията на алкохолни напитки върху здравето на човека и тази тема има често дълготраен ефект върху пивоварната промишленост. Тези изследвания предизвикват противоположни мнения, понеже хората са доста разделени по отношение на тяхното лично становище за алкохолните напитки и здравето. От една страна вредното влияние на алкохолните напитки при неправилна употреба и злоупотреба върху отделния човек и
обществото като цяло се използуват за да се подкрепи искането за по-голямо регулиране и дори въвеждане на нов сух режим. От друга страна благоприятните ефекти върху здравето при умерена консумация на алкохолни напитки се използува за да се подкрепи тезата, че
алкохолните напитки трябва да бъдат част от нашия режим на хранене. Тези противоположни мнения водят до объркване при средностатистическия консуматор относно влиянието на приетия алкохол върху неговото здраве. Понастоящем широко се приема, че
умерената консумация на алкохолни напитки е полезна за здравето.

Много публикувани изследвания показват, че хората, които умерено консумират алкохол страдат по-малко от сърдечно-съдови заболявания, в сравнение с въздържателите. Тези предпазни ефекти са били доказани и при хора с различен етнически произход, при мъже и жени и при използуването на различни модели на изследване. Получените данни са много солидни и се приемат от всички. Постигнато е единодушие в медицинските среди, че самият етилов алкохол има предпазващ ефект.

В специализираната литература в последно време се увеличават данните и препоръките по отношение на умерената консумация на пиво. За умерена консумация може да се означи количеството пиво с нормално съдържание на алкохол, което се приема ежедневно и което може да носи определени здравословни и физиологични предимства за здравето на консуматора.

Най-общо се счита, че консумирането до 1 литър пиво за мъжете и до 0,5 литра за жените се включва в рамките на здравословния начин на живот.

По материали на Валентин Бъчваров, ст.н.с. д-р Габриела Маринова
секция "Пивопроизводство" Институт по криобиология и хранителни технологии

 

 

Facebook коментари