fbpx Недостигът на квалифицирана работна ръка и енергетиката са сред най-сложните предизвикателства пред бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Недостигът на квалифицирана работна ръка и енергетиката са сред най-сложните предизвикателства пред бизнеса

Преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка и на предизвикателствата в сферата на енергетиката са сред най-важните задачи пред предприятията за 2023 г.

Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране на непазарният им скок, за бизнеса от изключително значение е и изготвянето на енергийна стратегия и пътна карта на прехода. Акцент се поставя и върху развитието и модернизирането на електропреносната мрежа, изграждането на ВЕИ за собствени нужди от предприятията и домакинствата, както и реформирането на електроенергийния пазар преди да се направи пълната му либерализация.

Привеждането на българското законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, отговарящи на новите реалности на трудовия пазар е важна предпоставка за решаване на проблема с недостига на работна ръка. Освен нея ще са необходими още насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение.

Това стана ясно по време на срещата на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) с представители на бизнеса от Северна България, която се проведе в Икономически университет – Варна. Събитието е част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира, с предприятията и компаниите по региони, членовете и браншовите организации в страната. Целта на срещата беше да се обсъдят проблемите и възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, като основен акцент беше поставен върху малките и средните предприятия.

Срещата бе открита от ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, който приветства участниците и заяви безусловната си подкрепа в начинанията на АИКБ, която е дългогодишен партньор на университета.

През настоящата година Асоциацията ще работи изключително активно по още 3 ключови приоритета. Това са подобряване на бизнес климата, развитието на капиталовия пазар и подкрепата за инвестиции.

Ускоряването на процеса на присъединяване на България към Шенгенското пространство, Еврозоната и ОИСР ще е с решаващо значение за подобряване на бизнес климата, считат представители на АИКБ. В допълнение към тази съществена задача трябва да се работи и за ускорено изграждане на електронното управление, намаляване на регулаторната тежест чрез свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, както и прилагане на разходопокривния принцип при определяне на всички държавни и общински такси.

Решенията на АИКБ за развитие на капиталовия пазар включват усъвършенстване на нормативната уредба за ограничаване на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите, подобряване на условия за финансиране на малкия и средния бизнес, листване на държавни компании на борсата и други.