fbpx Необходими технологии за МСП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Необходими технологии за МСП

Без технологиите не би вървял и най-малкия бизнес. Разбира се, има и специфики и най-добре те се определят от специалистите. Но има основни системи, които трябва да бъдат внедрени.

Бързина за закупуване и вкарване в употреба
Печелят не тези, които имат добри идеи, а тези, които успеят бързо да го реализират на пазара. Глобалният бизнес се води от едно просто правило – „иновирай бързо или умри!”. Колкото по-малък е играчът, толкова по-голяма скорост на реакция се изисква от него. От все по-голяма важност ще стават различните предложения „като услуга“ – инфраструктура като услуга (Infrastructure as a Service – IaaS), платформа като услуга (Platform as a Service – PaaS), софтуер като услуга (Software as a Service – SaaS), както и другите алтернативни модели за доставка и притежание.

Отворени стандарти и възможност за връзки в екосистемата
Обикновено МСП са част от по-голяма екосистема. Задължително е базирането на ИТ на отворени стандарти и технологии предоставящи възможност за съвместна работа на системите (интероперабилност) – индустриалната глобализация не остави нито едно кътче недокоснато, все повече се работи в бизнес модели от типа на клъстери и мрежи и още от самото начало трябва да се мисли за колаборацията на предприятието с другите играчи на пазара, които по различно време биха били клиенти, партньори, доставчици.

Скалируемост, съобразно нуждите на предприятието, при запазване на инвестициите
МСП като основен фундамент на икономиката на държавата са призвани да бъдат движещ фактор в иновацията и съответно от тях се очаква да поемат съответните бизнес рискове. Това води и до трудната предсказуемост, цикличност и неравномерност на нуждите им от ИТ. Затова им трябват системи, които да растат или да се свиват съобразно необходимостта от тях. Ключови за адресиране на това предизвикателство са новите модели за доставяне на решения „от облака“ с техните характерни черти – еластичност (нагоре и надолу), базираност на отворени интернет стандарти, модели за заплащане съобразно консумацията, много кратки срокове за достъпване.

МСП не разполагат с голям финансов и човешки ресурс
Добрата новина е, че в повечето случаи нямат и тежко наследство от разнообразни, остарели и трудно съвместими технологии в различни локации и могат сравнително лесно да внедряват най-модерните решения, които стават все по-финансово изгодни при правилен избор на микс от продукти, услуги, начини на финансиране и модел на опериране. Често срещаната спънка пред реализацията на инвестиционни проекти е липсата на достатъчно свободни финансови средства. В момента обаче съществува широк набор от насочени към МСП модели на финансиране от страна на доставчиците, както и национални и европейски програми в подкрепа на бизнеса.

Всеки бизнес трябва сам да назове текущите си проблеми, предизвикателствата, пред които се изправя и кои са заплахите, които очаква в бъдеще. ИТ партньорът е този, който ще анализира съвместно с мениджмънта състоянието и плановете, ще предложи и създаде най-подходящото технологично решение, което да осигури оцеляването и да подкрепи растежа. Бързо!