fbpx Необходимо е качествено управление в медицинския бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Необходимо е качествено управление в медицинския бизнес

Д-р Събов, вие сте мениджър на частен медицински център. Какво е необходимо при управлението му?
- За управлението на един медицински център са необходими много умения и знания. Едно от изискванията към човек, който ще се занимава с такава дейност, е да има магистърска степен по стопанско управление или здравен мениджмънт. Освен знание и умение, е необходимо познаване на законодателната база на здрав-ното осигуряване, законите за лечебните заведения, националния рамков договор, който е пряко свързан с осигуряване на безплатна помощ на здравно-осигурени лица, както и на търговския закон.
Освен това човек трябва да е наясно много добре с медицинската и стоматологична част при естеството на работа на самия център.

Д-р Румен Събов е роден през 1963 г. в Рибарица. Завършва Факултета по социално образование, специалност "здравна култура на населението". От 1990 до 1994 г. специализира стоматологична хирургия.
През 2002 г. получава магистърска степен по бизнес управление към Бургаския университет "Проф. Асен Златаров".
В момента е управител на хоспис "Свети Мина" ЕООД, София, както и на Медицински стоматологичен център "Иводент 2001", Рибарица. Д-р Събов провежда и индивидуална стоматологична практика за първична стоматологична помощ.


Защо решихте да създадете медицински
частен център?


- Целта ни е да предоставим най-добро медицинско и стоматологично обслужване за хората. Преследването на тази цел изисква да бъдат постигнати и много други задачи. Това означава преди всичко да се създаде центърът, която е една гъвкава структура. Гъвкавостта идва от там, че частният център, например, няма нужда да обявява търг за доставка за медикаменти, а има процедура и възможност за избор. Окончателното решение се взема от собственика или съдружниците.
Частният център може да прави и отстъпки, в него може свободно да се наемат специалис-ти, а не е необходимо да се изискват разрешения, тежки процедури, одобрения и т. н.


Вие избрахте този център да бъде в с. Рибарица. Случайно ли е това?

- Това е едно от най-красивите кътчета на България и заслужава там да има такъв медицински център. Официално той бе открит преди три години, а като медико-стоматологичен център е обособен от април 2004 г. Създаването му в Рибарица преследва няколко цели. Първата е повишаване на нивото на здравни услуги на територията на община Тетевен. Оказа се, че ние сме единственият медико-стоматологичен център в Ловешка област. Той дава възможност да се привлекат различни специалисти от областта на медицината и стоматологията.
Друга наша цел е развитие на т. нар. здравен и стоматологичен туризъм, както и на климатолечение, в което се включват и процедури по възстановяване и рехабилитация на опорно-двигателния апарат, на дихателната дейност. То се доближава в голяма степен до рехабилитацията и физиотерапията, взема от нейните инструменти на въздействие, но е малко по-различно.
Центърът поддържа неотложна денонощна медицинска помощ, като в сектора "стоматология" работи парадонтолог, ортодонт, челюс-тен и орален хирург, общ стоматолог, както и детски стоматолог. В областта на медицината имаме кардиолог, алерголог, невролог, астенезиолог, хирург и др. В центъра се правят и уредни изследвания - аноскопии, гастраскопии, фибробронхоскопии, ядрено-магнитен резонанс. Накрая може би трябва да кажа, че аз съм роден в Рибарица.

Една от идеите Ви е да развивате медицински туризъм.
Как ще я осъществите, като знаем, че той е насочен предимно към чужденци?


- В момента разработваме стоматологичния туризъм, като целта ни е в центъра да идват чужденци, които да лекуват зъбите си.
За да се развие този тип туризъм, на първо място са необходими лични контакти. От друга страна, нашите интереси и цели съвпадат с тези на туристическите агенции в региона, така че те си вършат своята работа, а ние нашата. Ето в момента очакваме да пристигне група от Германия на лечение.

Каква маркетингова стратегия избрахте за центъра?

- Прилагаме една много известна формула - ниска цена при най-високо качество, в сравнение със западноевропейските държави. В България все още това е възможно, поне до 2007 г. Това значи, че ние предлагаме качество, което клиентите могат да получат и там, но при нас то е на много по-ниска цена, защото трудът е по-ниско платен.

Има ли пациенти за частен медицински център като вашия?

- Пациенти в България има, но те са клиенти на услуга, която се плаща донякъде от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК). Българинът търси качествена здравна услуга и много се съобразява със здравето си, затова хората вече са склонни и могат да заплащат и услуги, предлагани извън тези на здравната каса. Друг е въпросът, колко от тях имат тази възможност.
Здравната реформа у нас даде възможност да се създадат такива медицински центрове с различна форма на собственост - те могат да бъдат държавни, частни, смесени, общински.
В момента нашият център е подал документи в НЗОК и очакваме да подпишем договор и да работим за в бъдеще с нея. Здравната каса е монополист във финансирането на здравеопазването и по тази причина много внимателно подбира договореностите, преценява юридичес-кото и финансовото състояние на лечебните заведения. Има процедура по акредитирането им. Министерство на здравеопазването акредитира лечебното заведение и ако то няма необходимата готовност, няма да бъде сключен договор с него. Акредитацията на първо място е в областта на оборудване и инструментариум, на второ - на медицински дейнос-ти и на трето - на възможности за провеждане на обучение на лекари, на специалисти.
Хората от региона ще идват при нас повече, когато подпишем договора с касата, защото тогава ще се плаща само потребителска такса.

За какъв период очаквате да се върне инвестицията, направена в центъра?

- Първоначалната инвестиция се възвръща в рамките на от три до пет години, но здравеопазването е най-скъпата сфера на едно общество и една икономика и затова постоянно се правят инвестиции. Ако днес се вземе един монитор, той може да се използва дълго време, но ако се купи аспиратор, след максимум две-три години той трябва да бъде подменен. Ако се вземе стоматологична машина, тя ще работи до шестата година и след това ще е необходима нова. Това са задължителни изисквания, защото тук става въпрос за здравето на хората.

Как успявате да балансирате между
мениджъра и специалиста?


- При нас мениджмънтът е колективно дело. Като управител изпълнявам решения, взети заедно със съдружниците. В процеса на реализиране на определени действия, цели и стъпки, ние постоянно се консултираме. Задължително е обаче мениджърът да има образование. Без да познава инструментите на маркетинга и на самото стопанско управление, не виждам как човек може да управлява такова лечебно заведение.
Съществува Асоциация на здравните мениджъри в България. В нея членуват около 100 управители на медицински заведения. Седалището на организацията се намира във Варна. Тя е създадена да популяризира онова, което ние сме видели, че е грешна практика в областта на мениджмънта. Много от лечебните заведения се управляват от лекари, които нямат достатъч-на подготовка по мениджмънт. Асоциацията пропагандира именно това - как да се реши проблема с качеството на управление. Политиката на Министерство на здравеопазването също е насочена именно в тази посока - управление чрез качество. Такива стандарти по качество съществуват в системата ISO 9001 за медицина и могат да бъдат прилагани.