fbpx Нетният износ с най-голям принос към растежа на БВП и през второто тримесечие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нетният износ с най-голям принос към растежа на БВП и през второто тримесечие

Юробанк И Еф Джи Груп ревизира прогнозата си за развитието на икономиките на Нова Европа, включително България, където Групата е представена от Пощенска банка. В най-новия си доклад за региона звеното за икономически изследвания и прогнози на Юробанк И Еф Джи коригира своята прогноза за БВП за България до 2,9% през 2011 г. от 3,2% през март, като предвижда ръстът през 2012 г. да бъде 3,5%. Като причина анализаторите на групата посочват перспективите пред глобалната икономика, продължаващата дългова криза в еврозоната и макроикономическите данни, идващи от двете страни на Атлантическия океан, които засилват тревогите за забавянето на икономическото възстановяване на САЩ и Европа. Последните данни от Нова Европа също показват, че темпът на икономическо възстановяване там започва да изостава.

Докладът отбелязва, че след много динамичен старт през първото тримесечие растежът на българския БВП се забавя през вторите три месеца на годината до 2,0% на годишна база в сравнение с 3,3% през първото тримесечие, но остава над средния за страните от Европейския съюз за трето поредно тримесечие. Нетният износ отново е двигател на растежа през второто тримесечие, като допринася най-силно за ръста на БВП. Въпреки това приносът му през второто тримесечие (2,1%) намалява наполовина в сравнение с предходното тримесечие (5,4%). Приносът на нетния износ се очаква да остане положителен през 2011 г., но значението му постепенно ще започне да намалява заради прогнозираното забавяне на износа през втората половина на 2011 г. вследствие влошаване на състоянието на основния пазар в ЕС.

Докладът на Юробанк И Еф Джи Груп акцентира върху значението на вътрешното търсене, което набира скорост през второто тримесечие. Частното потребление регистрира положителни резултати за трето поредно тримесечие. Анализаторите на групата очакват, че частното потребление, достигнало дъното си през третото тримесечие на 2010, ще продължи да нараства постепенно през втората половина на годината. Може би най-важно – инвестициите бележат динамично завръщане през второто тримесечие на 2011 и е вероятно да се засилят допълнително поради подобреното усвояване на еврофондовете и приватизационната програма на правителството.

Докладът заключава, че данните от второто тримесечие са разнопосочни. Добрата новина е, че българската икономика продължава да се възстановява, макар и с по-бавни темпове, като растежът продължава да е над средния за ЕС. Освен това частното потребление се стабилизира, докато инвестициите вече не са спирачка за икономическата активност. Анализаторите на групата очакват растежът да продължи да е сравнително силен през третото тримесечие благодарение на доброто представяне на традиционно силни индустрии за страната (туризъм, земеделие), високите нива на бизнес доверието (индексът на бизнес доверието се е подобрил с 1,2 точки на месечна база) и продължаващия ръст на износа.

Промишленото производство и продажби обаче отбелязват забавяне. Насрещният вятър във вътрешната и международната среда също се е увеличил. Има признаци на забавяне на външното търсене както в развитите, така и в развиващите се икономики. В допълнение финансовите пазари са под стрес в световен мащаб, несигурността е на високи нива, а рисковете са силно изкривени надолу.

 България остана незасегната от разпространението на неблагоприятни финансови последствия от задълбочаващата се дългова криза в еврозоната. В действителност България е сред малкото страни, чийто рейтинг беше подобрен от „Мудис”. В най-добрия случай забавянето в еврозоната е вероятно да доведе до задържане на силния български износ. Докладът заключава, че влошаването на икономическата среда през третото тримесечие води до преразглеждането на по-ранната прогноза за растежа на БВП, която вече е 2,9% за 2011.