Nissan прави дарение за бедстващите в Япония

В отговор на бедствията, които опустошават Япония, Nissan Европа ще дари 1 милион долара в брой, за да подпомогне страната. Включвайки сумата от 1 милион долара, предоставени от Nissan Европа, общата стойност на дарението ще достигне повече от 3, 75 милиона долара в брой и в други материални помощи. Това включва глобални и регионални корпоративни помощи, помощи от служители, предоставяне на 50 автомобила за бърза помощ в най-засегнатите части в Япония.
Всички заводи в Nissan Европа остават оперативни и ще продължат по план да работят до следващо известие.
Въпреки че всички заводи в Япония са успели да възстановят по-голяма част от оборудването си (с изключение на завода за двигатели Iwaki, който ще се възстановява от щетите по-дълго време), те все още са в процес на реорганизация на работния процес.
Nissan Европа не предвижда краткосрочно забавяне на доставките на автомобили, благодарение на големият дял на производство в Европа, което представлява около 80 % от продадените автомобили в региона и достатъчно производство на автомобили, които да поддържат продажбите и доставките на автомобили за най-малко 6 седмици. Заради забавяне във графика на производството в Япония е възможно да има нарушения в доставките на автомобили в средносрочен план, но още е твърде рано да се прогнозира срока на забавянето.