fbpx Нов център за професионално обучение ще подготвя бъдещи кадри за шивашката индустрия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нов център за професионално обучение ще подготвя бъдещи кадри за шивашката индустрия

Нов център за професионално обучение ще подготвя бъдещи кадри за шивашката индустрия

Н.П. Посланикът на Федерална република Германия, г-н Матиас Хьопфнер, откри нов Център за професионална подготовка на бъдещи кадри за шивашката индустрия в Гоце Делчев и региона. Проектът се осъществява с подкрепата на Германско дружество за техническо сътрудничество (GTZ) и се реализира чрез Публично-частно партньорство между PirinTex, Професионална гимназия „Димитър Талев” и Българската асоциация на производителите на облекло и текстил (БAПИOT).

Целта на проекта е да повиши квалификацията и шансовете за успешна професионална реализация на хората от шивашката индустрия в региона и да предложи на предприятията квалифицирана работна ръка, която ще увеличи тяхната конкурентноспособност. До този момент по новата програма са обучени и назначени 322 служители в PirinTex, 30 служители в Буково и 60 служители в Pirintrading.

От октомври 2008 г. до момента в проекта са инвестирани над 500 000 лв, като GTZ предоставя чрез бюджета на федералното правителство на Германия 47% от средствата, а PirinTex осигурява останалите 53%.
Международни експерти-педагози подготвят преподавателите в Центъра за изпълнението на новите учебни планове. Съвместно с БАПИОТ, която поема организацията на професионалните семинари, е разработена цялостна концепция за обучението, така че то да обхване различните групи, които участват в процеса обучение-производство.

Програмата включва образователни и практически модул. С подкрепата на немски консултанти са изработени нови учебни планове за 4 специалности, които отговарят на производствените нужди. Програмите дават възможност на учениците да придобият знания и да практикуват наученото в реални условия. Занятията се провеждат в модерни учебни помещения, оборувани с техника, предоставена от фирма PirinTex.