fbpx Нов център за професионално обучение ще подготвя бъдещи кадри за шивашката индустрия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нов център за професионално обучение ще подготвя бъдещи кадри за шивашката индустрия

Н.П. Посланикът на Федерална република Германия, г-н Матиас Хьопфнер, откри нов Център за професионална подготовка на бъдещи кадри за шивашката индустрия в Гоце Делчев и региона. Проектът се осъществява с подкрепата на Германско дружество за техническо сътрудничество (GTZ) и се реализира чрез Публично-частно партньорство между PirinTex, Професионална гимназия „Димитър Талев” и Българската асоциация на производителите на облекло и текстил (БAПИOT).

Целта на проекта е да повиши квалификацията и шансовете за успешна професионална реализация на хората от шивашката индустрия в региона и да предложи на предприятията квалифицирана работна ръка, която ще увеличи тяхната конкурентноспособност. До този момент по новата програма са обучени и назначени 322 служители в PirinTex, 30 служители в Буково и 60 служители в Pirintrading.

От октомври 2008 г. до момента в проекта са инвестирани над 500 000 лв, като GTZ предоставя чрез бюджета на федералното правителство на Германия 47% от средствата, а PirinTex осигурява останалите 53%.
Международни експерти-педагози подготвят преподавателите в Центъра за изпълнението на новите учебни планове. Съвместно с БАПИОТ, която поема организацията на професионалните семинари, е разработена цялостна концепция за обучението, така че то да обхване различните групи, които участват в процеса обучение-производство.

Програмата включва образователни и практически модул. С подкрепата на немски консултанти са изработени нови учебни планове за 4 специалности, които отговарят на производствените нужди. Програмите дават възможност на учениците да придобият знания и да практикуват наученото в реални условия. Занятията се провеждат в модерни учебни помещения, оборувани с техника, предоставена от фирма PirinTex.