fbpx Нов финансов продукт ще облекчи кредитите за МСП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нов финансов продукт ще облекчи кредитите за МСП

Амбицията ни е до края на 2012 г. над 100% от бюджета на ОП ,,Конкурентноспособност‘‘, който е в размер на 1,12 милиарда евро, да бъде в процес на изпълнение. Това включва обявени процедури, сключени договори и изплатени средства. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на кръгла маса на тема „Младежката перспектива за растеж на българския бизнес в Европа“.

В рамките на програма „Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия“ ще бъдат субсидирани проекти със 150 млн. евро. Европейската банка за възстановяване и развитие ще отпусне през 6 банки кредитна линия за мостово финансиране на проектите в размер от 50 до 150 милиона евро. Програмата трябва да стартира в края на м. април 2012 г. Към нея извън администрацията ще действат асистент и верификатор, които ще подпомагат техническата оценка и одобряването на разходите по проектите. Това е допълнителна възможност за намаляване на административната тежест и ускоряване реализацията на успешните проекти.
Екипът на икономическото министерство работи и по проект за изграждане на технологичен парк „София Тех Парк“. Целта е да бъдат обединени в една структура добрите научни разработки с потенциал за пазарна реализация, бизнесът, който може да ги използва и организациите, които могат да осигурят финансирането на този процес. Проектът ще бъде финансиран с 50 млн. евро по ОП „Конкурентоспособност“. За успешното реализиране на проекта от началото на 2012 г. МИЕТ започна работа с екипа на JASPERS.

Друг проект по линия на ОП „Конкурентоспособност“ е въвеждането на нов финансов продукт за облекчени кредити за малките и средните фирми. За целта от ОП „Конкурентоспособност“ ще бъдат отпуснати 150 милиона евро при 0% лихва. Участващите в схемата банковите институции ще отпуснат още 150 млн. евро при своя пазарен лихвен процент. Комбинирането на двата вида ресурс трябва да осигури намаляването на лихвените равнища по кредитите за бизнеса наполовина.