Нова кампания срещу пиратството

Докато някои потребители активно търсят пиратски софтуер с надеждата да си спестят пари, шансовете компютрите им да се заразят от неочаквани злонамерени програми са едно към три при крайните потребителите и три към десет при бизнеса. Това е един от изводите в ново Microsoft проучване, проведено от International Data Corporation (IDC). Изследването показва още, че в резултат на тези заразявания потребителите ще похарчат 1,5 млрд. часа и 22 млрд. долара, за идентифициране и възстановяване от въздействието на зловредния софтуер, а компаниите ще трябва да отделят 114 млрд. долара за справяне с последиците от кибератаки със зловреден софтуер. Проучването на IDC е озаглавено „Опасният свят на фалшифицирания и пиратски софтуер“ и беше представено официално днес като част от „Играй на сигурно“ (Play It Safe) – глобална инициатива на Microsoft, която им за цел да привлече вниманието към въпроси, свързани със софтуерното пиратство. Според проучването 64% от познатите на респондентите, използвали фалшив софтуер, са имали проблеми със сигурността; В 45% от случаите фалшивият софтуер е забавял работата на компютрите или е трябвало в крайна сметка да бъде деинсталиран; 48% от анкетираните са отбелязали, че най-големият им проблем при използването на фалшив софтуер е загубата на данни; 29% са загрижени най-много за последствията от кражбата на самоличност. Вграждането на зловреден софтуер във фалшив софтуер е нов метод за престъпниците да печелят на гърба на потребители, които не са наясно с потенциалните опасности. „Българският потребител развива все по-осезаема нетърпимост срещу посегателствата върху правата му, осъзнавайки, че рисковете, произхождащи от използването на нелицензиран софтуер са не само от правно, но и от техническо естество”, коментира Велизар Соколов, юридически представител на Би Ес Ей I Софтуерният алианс за България. „Именно и за това Би Ес Ей, и ние като юридически представители на Софтуерния алианс в България, проведохме поредната информационна кампания под наслов „Лицензирай спокойствието си”, която цели да подпомогне бизнеса да оптимизира разходите си за придобиването на лицензирани компютърни програми и предотврати правните и технически рискове, свързани с използването на пиратски софтуер. Това е поредната инициатива на Би Ес Ей за създаването на една благоприятна и конкурентоспособна бизнес среда в страната.” Официaлният доклад на IDC изследва и нивото на софтуерните инсталации, които потребителите правят независимо на работните си компютри, което се оказва друг метод за въвеждането на незащитен софтуер на работното място. Едва 38% от ИТ мениджърите казват, че са наясно с тези

Facebook comments