fbpx Нови 5 банки ще отпускат кредити по ПРСР при облекчени условия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нови 5 банки ще отпускат кредити по ПРСР при облекчени условия

Нови 5 банки бяха избрани за партньори на Националния гаранционен фонд към Българска банка за развитие (ББР). След проведена открита процедура по ЗОП УниКредит Булбанк, Банка Пиреос, Алианц Банк България, Тексим банк, Ти Би Ай Банк бяха избрани като изпълнители на гаранционната схема по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/. Така нови 371 млн. лв. кредити за реализиране на проекти по ПРСР ще могат да бъдат отпуснати от банките-партньори към крайните бенефициенти.

Гаранционната схема на ББР е предвидена да облекчи земеделските производители, които имат вече одобрени проекти по три от мерките по ПРСР - мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” и мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Бенефициентите ще могат да кандидатстват за отпускане на кредити от банките-партньори при облекчени условия – до 21 дни срок за одобрение на кредита, липса на такси и комисиони за разглеждане и обслужване, както и покриване на до 80% от кредитния риск. Последното е от особенно значение, тъй като дава възможност за получаване на заемите при намалени изисквания към обезпечението по тях.

В началото на 2013 г. беше проведена първата открита процедура по ЗОП с гаранционен лимит от 606 млн.лв. Тогава бяха избрани 8 търговски банки за изпълнители на гаранционната схема - Банка ДСК, Банка Пиреос, БАКБ, ОББ, Пощенска банка, СИБанк, Райфайзенбанк и ЦКБ.

От стартирането на гаранционната схема до момента вече са одобрени гаранции по 147 кредита с обща стойност 52 млн. лв. Средният лихвен процент по тези кредити е 6.75% годишно.