Нови методи за борба с рака

 За 13 поредна година в света отбелязва Международния ден за борба с рака. В развитите страни болестта е на второ място сред водещите причини за смъртност и честотата й тревожно нараства. Въпреки това, ако бъдат открити достатъчно рано, много видове рак могат да бъдат лекувани ефективно. Като световен лидер в разработването на иновативни лекарства за рак, вече 50 години Рош инвестира средства и усилия в разработването на лечения и най-модерна грижа за пациентите с цел да се подобри начина им на живот.

Независимо от факта, че много от проектите на компанията са в последна фаза на разработка, Рош планира да запази нивата на инвестиции, които се влагат за откриване на още по-добри методи на лечение и непрекъснато да приоритизира продуктовото си портфолио съгласно нуждите на пациентите, медицинските специалисти, здравната система и на обществото като цяло. Повече от 60% от проектите на Рош са структурирани да бъдат придружени от диагностичен тест, което да направи лечението максимално ефективно.

Като част от желанието си да открива решения за лечение на рак, за пръв път в световната медицинска практика Рош въвежда ново поколение лекарствен продукт, комбиниращ химическо и биотехнологично лекарство (специфични антитела). Конюгатът е революционен продукт, който се получава чрез свързването на химическо и биотехнологично лекарство, най-често моноклонално антитяло. Рош е пионер в разработването на този метод, по който се комбинира избирателността на антитялото само към специфична част на раковите клетки със силата на химиотерапевтичното лекарство. По този начин химиотерапевтикът достига точно до раковата клетка и се преодолява неговата изключително силна токсичност. Това води до намаляването на нежеланите ефекти при прилагане на химиотерапия, като едновременно се увеличава ефектът от използването на двете лекарства.

Facebook comments