fbpx Нови възможности за финансиране за МСП от УниКредит Булбанк | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нови възможности за финансиране за МСП от УниКредит Булбанк

По-добри условия за финансиране, под формата на по-бързо вземане на решение и преференциални лихвени нива, предлага УниКредит Булбанк на микро и малките предприятия.
Микро и малките предприятия, към които е насочено преференциалното предложение на УниКредит Булбанк, могат да използват финансирането за най-различни цели – инвестиционни и оборотни кредити, възстановяване на кредитни лимити, подновяване на кредити за оборотни средства и др. Банката ще предлага и предварително одобрени лимити в размер до 50 хил. лева на клиентите, които отговарят на зададени от банката условия за активи и финансови резултати.
Банката ще прилага и Референтна програма, чрез която клиентите на банката могат да намалят лихвите си. Според условията на програмата всеки клиент от сегмента наа малките и средни предприятия може да да получи 20 базисни пункта намаление на текущата лихва по ползвания от него кредит, ако доведе клиент, който получи кредит най-малко до размера на остатъчният дълг на кредита на рефериращият клиент (при повече от един рефериран клиент се взема предвид общ размер на реферираните кредити).