fbpx Ново поколение услуги за бизнеса Мобилен офис за бизнес абонатите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ново поколение услуги за бизнеса Мобилен офис за бизнес абонатите

Ново поколение услуги за бизнеса Мобилен офис за бизнес абонатите

Автор

Освен композиране на мултимедийни съобщения от мобилния апарат, GloBul ще предоставя на своите абонати достъп до "цветна библиотека". В нея всеки ще може да намери подходящо послание за различни поводи - рожден ден или имен ден, любовен символ за скъп човек, или просто да разгледа забавни комикси. ММS услугата ще бъде изградена на основата на ново поколение технология - GPRS, която позволява по-висока скорост и качество при обмен на данни. Услугата ще може да се използва както от абонатите на програми с абонаментни месечни планове, така и от b-connect потребителите.
За корпоративните клиенти GPRS технологията като цяло предоставя по-голяма свобода и мобилност. Специално за тях GloBul ще подготви различни приложения, базирани на високоскоростния обмен на данни, като достъп до корпоративната мрежа, мобилен Интернет, електронна поща.
Бизнес потребителите могат да разчитат на гъвкавост, бързина и удобство, като изпращат моментни снимки, придружени с текст, видеоматериали, слайдове. Мултимедийните съобщения осигуряват по-лесна и надеждна комуникация с офиса и дават възможност за получаване на обратна информация в идентичен ММS формат.

Абонатите на програмата "Бизнес+", насочена към корпоративни клиенти, могат да се възползват от новите услуги, които GloBul разработи специално за тях - SMS фирма, Data SIM, е-фактура. Те са съобразени със спецификите на потребление на бизнес клиентите и са създадени с цел да улеснят максимално работата им на оперативно ниво.
SMS фирма предоставя възможност за бързо и лесно общуване със служители и бизнес партньори чрез изпращане на текстови съобщения през Интернет. Услугата е предназначена за корпоративни клиенти с над 21 карти. За да се възползват от нея, бизнес абонатите сключват договор с компанията и получават достъп до услугата и указания за ползването й. Всеки нов потребител на услугата, след инсталиране на файлов сертификат, получава достъп до управлението на услугата от web страницата на GloBul чрез въвеждане на потребителско име (мобилен номер) и парола.

ЦЕНИ НА ПАКЕТИ ЗА УСЛУГАТА SMS ФИРМА

SMS
Пакет брой съобщения
Цена за
единично съобщение, лв. без ДДС
Цена на SMS
Пакет, лв. без ДДС
Цена на SMS Пакет, лв. с ДДС
1000 0,050 50,00 60,00
5000 0,046 231,00 277,20
10 000 0,042 421,00 505,20

Data SIM -нова услуга за корпоративните клиенти на Globul


Това е специална SIM карта, която предоставя възможност за пренос на данни и обмен на SMS без гласови услуги. Услугата е предназначена за корпоративни клиенти с над 21 карти. С тази карта потребителите могат да осъществяват трансфер на данни между своите офиси и офисите на партньорите си, без да зависят от фиксирана телефонна мрежа. Трансфер може да се осъществява във и извън мрежата на GloBul, както и докато абонатът е в роуминг.
Data SIM картата е едно от най-добрите решения за получаване на телеметрична информация от GPS устройства на територията на страната или в чужбина. Скоростта на трансфера на данни е 9.6 Kbits/s.
С услугата е-фактура вече няма да има нужда бизнес клиентите да получават подробни сметки и да затъват в купища хартия. Услугата е предназначена за корпоративни клиенти с минимум 21 SIM карти и за клиенти, отговарящи на специални условия, дефинирани от отдел "Корпоративни продажби". Ако корпоративен клиент притежава по-малко SIM карти, за него е-фактура ще бъде автоматично активирана в момента, в който бройката на притежаваните SIM карти стане 21 или ако отговаря на специалните условия.
Е-фактура работи чрез специален защитен вход, с уникално потребителско име и парола, благодарение на които клиентите получават достъп до специална секция в web сайта на GloBul. Така те могат да проверяват своите фактури за последния отчетен период.
Ако клиентът получава повече от една фактура от различни отчетни периоди, в сайта ще намери справка за всички дължими суми към съответната дата.
Потребителите на е-фактура получават информация за:

Фактури за три месеца назад.
Общата дължима сума по тяхната фактура/и.
Разбивка по пера на дължимата сума.
Дължимите суми за всеки телефонен номер общо и по пера.
Справка за проведените от всеки телефонен номер разговори (дата, час, продължителност, търсен номер, стойност на разговора).
Активирането и ползването на услугата е безплатно.

Facebook коментари