НР и Агенция по заетостта ще работят в тясно сътрудничество

Хюлет-Пакард България и Агенция по заетостта подписаха Споразумение за сътрудничество, което предвижда двете организации да обменят постоянно информация за лицата търсещи работа и откритите работни места; за програмите и мерките за насърчаване на заетостта; потребностите от обучение на наетите лица и др. Страните се споразумяха да организират съвместно трудови борси, да провеждат информационни кампании и да участват в ескпертни работни групи по проблеми на пазара на труда.

За последните десет месеца компанията е наела по проекти на Глобалния център за отдалечени услуги близо 700 висококвалифицирани специалисти, като общата бройка на работещите в него е 2500.

Компанията е кандидатствала с Образователния център, който откри преди година, и в който инвестира около един милион лева да бъде лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерски съвет като Център за професионално обучение. След тази сертфикация Образователният център на Хюлет–Пакард ще предоставя обучения за специфична кавлификация в областт на ИТ на незаети лица на трудовия пазар в България.

Хюлет-Пакард е най-големия инвеститор и работодател в българския ИТ сектор. През 2009 г. компанията е платила 12.3 милиона лева осигуровки.