fbpx НС прие Закон за предоставяне на помощ за изплащане задълженията на НЕК | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

НС прие Закон за предоставяне на помощ за изплащане задълженията на НЕК

Народното събрание прие на второ четене Закон за предоставяне на помощ за изплащане задълженията на „Национална електрическа компания“ ЕАД. Чрез увеличение на бюджета на Министерството на енергетиката се предоставя финансова помощ за изплащане на задълженията на „Националната електрическа компания“ ЕАД. С приетия закон се цели осигуряване на финансови средства на НЕК за заплащане на присъдените суми по арбитражно дело ICC Case 18086/GZ/MHM във връзка с проекта АЕЦ „Белене“. Според законопроекта НЕК ЕАД не заплаща лихви за ползваната помощ и не предоставя обезпечения.

Законът предвижда помощта да се предостави въз основа на Споразумение между министъра на енергетиката и НЕК ЕАД, одобрено от Министерския съвет, наведнъж или на части, на базата на споразумение за окончателно уреждане на отношенията между страните по Арбитражно дело № ICC Case 18086/GZ/MHM.

През месец юни 2016-та г. Международният арбитражен съд постанови решение по арбитражното дело, с което осъжда НЕК ЕАД да заплати на „Атомстройекспорт“ АД дължимите суми за произведеното оборудване съгласно подписаното на 05.11.2008 г. Допълнение 5 за поръчка и производство на оборудване с дълъг цикъл на производство. Съгласно Арбитражните правила на Международния арбитражен съд решението е окончателно и задължително за страните и следва да се изпълни незабавно. Международният арбитражен съд осъжда НЕК ЕАД да заплати 550 млн. евро – главница, разходи за изграждане на оборудването и съдебни разноски. Заедно с лихвите дължимата сума към 19-ти септември възлиза на 628 млн. евро.

За да се спазят правилата за държавните помощи, в закона е регламентирано, че възмездната финансова помощ ще се предостави на НЕК ЕАД след положително решение от страна на Европейската комисия.