fbpx Общински пътища с европейски пари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Общински пътища с европейски пари

Общински пътища с европейски пари

Община Костинброд приключи реконструкцията на 16,147 км. от четвъртокласната си пътна мрежа. От 3 май до 3 юли бяха основно ремонтирани пътищата Костинброд – Петърч – Безден, Драговищица - Голяновци - Житен, Градец – Царичина – Чибаовци и пътят до с. Дреново.
Пътните отсечки от четирите пътя са покрити с над 20 000 т. асфалтова смес. Всички участъци са с изцяло рехабилитирани пътни платна, изградени и надградени банкети, отводнителни канавки, хоризонтална и вертикална маркировка. В някои от участъците са положени бетонови бордюри, изградени са бетонови регули, италиански улеи, водостоци, предпазни парапети, еластични огради и облицовани канавки.

Проектът е на стойност 4 989 049,60 млн. лева и се финансира изцяло по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”. 4 240 692,16 лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 748 357, 44 лв. са републиканско съфинансиране. С цел успешната реализация на проекта Община Костинброд в качеството си на бенефициент по ОП „Регионално развитие” кандидатства и получи одобрение за кредит в размер на 3 800 000 лв. от Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД.

 

Facebook коментари