fbpx Обсъдиха дуалната система на образование | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Обсъдиха дуалната система на образование

Трудът на българския учител заслужава да бъде ценен и уважаван, но според постигнатите резултати от неговите ученици. Около това становище се обединиха председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и Самуил Шейнин, председател на Съюза на работотоделите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ).
По време на срещата бяха обсъдени проблеми, свързани с работата на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, подобряване на професионалното образование и обучение, липсата на съвременна материална база за провеждане на практически занятия и възможности за стимул на бизнеса за по-голямо участие в процеса.

Обсъдиха се и предимствата от въвеждането на Дуалната образователна система и за въвеждане на обучаващия в реална и модерна работна среда, както и ясна перспектива за работа след обучението му. Едновременно с това обаче е необходимо да не се ограничава общообразователната подготовка, която се осъществява успоредно с професионалното обучение, за да се запази възможността за продължаване на обучението във всички по-висши форми, при желание от страна на ученици.

БТПП подкрепя проекта за разработване на Система за признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности. Това би била още една възможност за придобиване на професионална квалификация на работната сила, което ще повиши нейната пригодност за пазара на труда и ще улесни трудовата реализация и мобилността на работната сила.