Общност на техническите комуникатори

Общността на техническите комуникатори в България (Bulgarian Technical Communicators Community) ще обединява лица, чиято професионална и творческа дейност е тясно свързана с разработката и комуникацията на техническа документация. Тя има за цел да развива и утвърждава професията автор на техническа документация в България, като активно работи и комуникира нейните стойности и принос в областта на информационните технологии. Общността ще спомага за развитието и споделянето на актуални стандарти в професията с фокус върху новите технологии и добрите практики в създаването и комуникирането на качествена техническа документация.

Интернет сайта на общността позволява ефективна комуникация и обмен на знания между авторите на техническа документация, информационните архитекти, ръководители проекти и широки ИТ специалисти. На него може да бъде намерена актуална информация за местни и европейски събития, нови технологии и стандарти, новини за професията и др. Освен достъп до професионална информация и новини за събития, общността си поставя за цел и да подпомага и ориентира желаещите да се занимават с тази професия у нас.

„Автор на техническа документация е все още нова и непозната професия у нас. По неофициални данни в България има около 100 тесни специалисти или т.нар. технически комуникатори, работещи за най-големите ИТ компании у нас. - коментира Ваня Кирицова, Мениджър Технически Комуникации, VMware.” Първото предизвикателство, пред което се изправя общността е да комуникира стойностите на професията в обществото и да популяризираме нейния принос в цялостната верига по създаване и предлагане на един софтуерен продукт.”
 

 

Facebook comments