fbpx Обсъждат проект за приемане на Закон за браншовите организации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Обсъждат проект за приемане на Закон за браншовите организации

На първото официално заседание на Бюрото на Съвета на браншовите организации към Българска търговско-промишлена палата (БТПП), специалисти коментираха  стартиране на действия за подготовка и внасяне на проект за Закон за браншовите организации.

Представителите на браншовите организации искат чрез него да гарантират правата на всеки един отрасъл, да  инициират законови промени и да получат възможност за внасяне на колективни предложения.

„При проведеното обсъждане всички участници в дискусията изразихме общо мнение, че е необходимо като основен приоритет да се изведе приемането на Закон за браншовите организации,  който ясно да уреди институционалния им статут. Темата е много важна, тъй като липсата на нормативна уредба се отразява негативно върху дейността на организациите. Вече сме започнали активна работа по проекта за закон“, коментира д-р инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Сдружение „Соларна Академия България“ и член в Бюро на Съвета на браншовите организации.

Друг акцент по време на заседанието бе поставен върху темата за образованието и необходимостта от провеждане на обучения за повишаване квалификацията на кадрите с цел преодоляване липсата им в много сфери на икономиката. Експертите обсъдиха и предложение за създаване на работни групи по отрасли, които да участват при необходимост от бърза реакция за изготвяне на спешни становища по нормативни актове и други теми, касаещи браншовете.