fbpx Обученията са важен сегмент от работата на една фирма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Обученията са важен сегмент от работата на една фирма

Пред представители на различни компании бе представена най-новата бизнес симулация на един от лидерите в сферата на корпоративните обучения CELEMI на тема “Създаване на динамични бизнес стратегии при бързо променящи се пазарни условия”. За да се представи по най-ефективен начин в България пристигна Амми Янебранд - главен консултант в СЕЛЕМИ. Симулацията е игра, в която участниците ръководят отделни отдели, състезават на реалния бизнес пазар и чрез допуснатите и отбелязани грешки могат да направят заключения за ситуациите в реалния бизнес.

Голяма част от компаниите (63%), които търсят подобни обучения за служителите си, са чуждестранни инвеститори в страната. Над 70% от компаниите са реализирали повторно обучение. Най-търсените тренинги са тези за средния оперативен мениджмънт и са свързани с по-ефективно управление на екипите и процесите, фини умения и майсторство при търговската комуникация. Често причината е очакваната по-висока ефективност от страна на оперативните мениджъри в компанията.

„Кризата показа на компаниите, че материалните ресурси не могат да ги изведат от нея, а нематериалните са тези, които могат да го направят - хората, изграденият имидж и ноу-хау. Доброто управление на нематериалните активи прави една компания успешна”, смята Павел Панов, мениджър на In Your Hands, партньор на CELEMI за България.

Като цяло българският пазар следва тенденциите на европейския. Онова, което ни различава е, че в България компаниите не обръщат внимание на финансовото „образование” на служителите, които не са занимават пряко с финанси. Разбирането на повечето европейски компании е, че независимо дали един служител се занимава пряко с управлението и отчитането на парите във фирмата, или работи в съвсем друга функционална област, той трябва да познава логиката на паричния поток и механизма, по който парите се превръщат в печалба, за да може по-ясно да види своята роля в създаването на парите в компания и съответно да работи целенасочено в тази посока.