Оценителите ще могат да се регистрират до края на годината

В България има над 6 000 оценители, които притежават безсрочни лицензи от Агенцията за приватизация. Онези над 4000 от тях, които са пропуснали срока за пререгистрация, според досега действащия закон трябваше да загубят правото си да упражняват професията. Атака и ГЕРБ се споразумяха този текст в закона да отпадне и да осигури на оценителите възможност да направят пререгистрацията си до края на годината. Вписването ще се извършва в регистъра на Камарата на независимите оценители, както бе и до момента.

Facebook comments