fbpx Очаква се цифровите услуги да увеличат обема на частната свързаност с 5 пъти между | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Очаква се цифровите услуги да увеличат обема на частната свързаност с 5 пъти между

Докато пандемията продължава да ускорява прехода към дигиталната сфера, се очаква бизнесите, подпомагащи отдалечената работа, като например доставчиците на телекомуникационни, облачни и ИТ услуги, да допринесат с 54% за общия ръст на взаимосвързаността в регион ЕМЕА. Така те ще изпреварят други сфери на дейност в региона. Очаква се Франкфурт, Амстердам, Париж и Лондон да бъдат водещите градове в Европа, що се отнася до ръст на взаимосвързаността. Междувременно се очаква целият регион ЕМЕА да заеме 23% (3,782 терабита в секунда) от очаквания в глобален мащаб капацитет за взаимосвързаност.

Общият капацитет за взаимосвързаност – начинът за измерване на частната свързаност и трансфер на данни между организации - ще постигне 45% комплексен годишен темп на растеж (CAGR) от 2019 до 2023 г. в EMEA. Очакваният ръст се дължи на дигиталната трансформация и по-специално на по-голямото търсене от страна на компаниите, разширяващи своята цифрова инфраструктура от централизирани локации до разпределени edge локации. Междувременно  увеличаващият се бизнес поддържа взаимодействията в реално време чрез стратегическо взаимосвързване на работните процеси по-близо до и между хора, локации, облаци и данни. Капацитетът на тази свързаност е еквивалентен на 64 зетабайта обмен на данни, което е достатъчно всеки човек на планетата (7,8 милиарда), да изпрати своята пълна ДНК информация в рамките на един час.

Четвъртото издание на годишно проучване на Equinix, предоставя информация относно това как глобалните макро тенденции и COVID-19 са се отразили на определени отраслови сегменти:

Дигиталните модели на възприемане на дигитализацията се променят спрямо големите промени в средата

  • Прогнозира се, че доставчиците на услуги ще осигурят по-голям обем на взаимосвързаност (10 284 терабита в секунда до 2023 г.), с близо два пъти повече, отколкото компаниите.
  • Въпреки това, голяма част от търсените услуги от доставчиците, се очаква да бъдат насочени към компании, които приоритизират своята дигитална трансформация в посока възстановяване след пандемията.
  • Докладът също така прогнозира, че предприятията с налична цифрова инфраструктура ще увеличат своето конкурентно предимство и ще продължат да са във водеща позиция, що се отнася до ръст на бизнеса, докато тези, които не разполагат с такава, са срещнали трудности и са зависими от доставчиците на услуги, за да трансформират своите бизнес модели.

Очаква се традиционните бизнес отрасли да преместят работните натоварвания към edge архитектура

  • Традиционните бизнес отрасли, като например банките и застраховането, производствата, както и професионалните услуги ще заемат около 30% общо от глобалния капацитет за взаимосвързаност до 2023 г. Това се дължи на нарастващата нужда от преместване на работни натоварвания към дигиталната (edge) среда, като същевременно се увеличава основната ИТ инфраструктура. Очаква се, че до 2023 г. тези традиционни бизнеси ще достигнат пиков процент на нарастване на капацитета за взаимосвързаност, достигащ 50% на годишна база.
  • Очаква се здравеопазването и науките за живота, както и държавният сектор и образованието, да са водещите традиционни направления по отношение на ръста на взаимосвързаността. Според прогнозата публичните и частните инициативи, свързани с изкуствения интелект (AI) и машинното обучение (ML), ще доведат до общо 47% комплексен годишен темп на растеж (CAGR) на капацитета за взаимосвързаност в периода 2019-2023 г.

Организациите се възползват от „мрежовия ефект“

  • Организациите увеличават значително своето дигитално преимущество чрез изграждане на присъствие в локации с много  и активни потребители и  голям брой доставчици, известни като „мрежов ефект“. Според IDC 80% от лидерите в дигиталната сфера ще усетят влиянието на свързването с множество екосистеми, включително и ще подобрят стойността, която предоставят на крайните клиенти до 2025 г.
  • Необходимостта от обмен на приложения в дигиталните екосистеми, в реално време, е от съществено значение и създава мрежов ефект за бизнеса. Четвъртото издание на Глобалния индекс за взаимосвързаност прогнозира, че свързаността от доставчици на услуги до мрежи и доставчици на облачни и ИТ услуги ще са двата основни източника на взаимосвързаност в екосистемите, с планирани 49% общ комплексен годишен темп на растеж в периода 2019-2023 г.