Очаквания за растеж

“Водещите индикатори сочат към възстановяване на глобалния растеж за 2014 г. Развитите икономики поемат водачеството, като нетният износ и частните инвестиции оказват подрепа на растежа. Можем да очакваме 2.5% растеж за САЩ, 2.3% за Япония и 1.5% за Еврозоната. Развиващите се пазари, например страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) , ще отбележат умерен растеж в рамките на малко под 2%“, прогнозира Петер Брециншек, Главен икономист на Raiffeisen Research.

Въпреки че 2014 г. ще бъде интересна изборна година за някои страни в ЦИЕ, анализаторите на Raiffeisen Research разглеждат реакцията на пазарите по-скоро като неутрална. Само предсрочни избори в Словения и нестабилно ново правителство в Унгария биха могли да доведат до негативни пазарни реакции. Истинско бреме за пазарите, от друга страна, биха могли да бъдат потенциални нови специфични данъци или регулаторни мерки. В Полша важен фактор остава новата пенсионна реформа, поради все още непредсказуемия й ефект върху пазарите на акции и облигации.

Анализаторите очакват умерен ръст на цената на петрола до около 115 щ.д. за барел през 2014 г. (2013 г.: 100 щ.д. за барел). Икономическият растеж в развитите икономики води до повишено търсене, докато търсенето в развиващите се пазари остава сравнително слабо.
Експертите виждат потенциал 2014 г. да постави нови тенденции в технологичния сектор. Основна тема е бъдещото развитие на смарт устройствата, които заместват контролните функции на персоналните компютри (т.нар. «Интернет на нещата»). Понастоящем «Интернет на нещата» се използва в логистиката и потребителската електроника – полетата на неговото приложение продължават да се разрастват.

3D-принтерите са втората актуална тема, чието значение ще нараства през 2014 г. Тази технология има потенциала да революционализира бизнес моделите с малки производствени обеми, като употребата на материали и производственият цикъл могат да бъдат намалени значително.

Мобилите разплащания също така ще се радват на силен пробив през 2014 г. Интересен аспект на тази сфера е конфликът за веригата на стойността между корпорациите (доставчик/доставчик на услуги), телекомуникационните компании и банките.