fbpx Одиторите трябва да имат по-активна комуникация с бизнеса и институциите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Одиторите трябва да имат по-активна комуникация с бизнеса и институциите

Одиторите трябва да имат по-активна комуникация с бизнеса и институциите

Днес се проведе дискусия на тема „Доверието в дейността на независимите финансови одитори – имиджът на професията днес“, организирана от Института на дипломираните експерт-счетоводители /ИДЕС/ –националната професионална организация на всички дипломирани експерт-счетоводители в България, призната на международно ниво.

Повод за неформалната среща беше необходимостта от по-добро познаване и разбиране същността на професията, от която обществото и бизнесът имат голяма полза. Наред с интересните дискусии за запознатостта с професията, за доверието в дейността на независимите финансови одитори, за това, че финансовото и бизнес консултиране, данъчните консултации и други подобни инструменти помагат на бизнеса, на срещата стана дума и за необходимостта от медийно популяризиране на значението на тази професия. Бе подчертана и нейната ключова роля за правилното функциониране на пазарната икономика в страната.

„ИДЕС съществува повече от 20 години и с времето е доказала, че е институция, която предоставя само професионални и висококачествени услуги на клиентите и партньорите си. Нашата мисия е да бъдем в помощ на бизнеса и институциите и да ги консултираме и подпомагаме при процедурите, свързани с независимия финансов одит, както и в областта на счетоводството в реалния и публичния сектор, данъците, корпоративното управление, информационните технологии, вътрешния одит и други дейности. Това от своя страна обуславя необходимостта от по-активна комуникация и практическа насоченост на отношенията ни с тях, което се надявам, че ще постигнем в бъдеще“, коментира председателят на ИДЕС г-н Бойко Костов.

Той добави, че организацията поддържа публичен регистър на експертите в сферата, включването в който гарантира техния професионализъм и компетентност, а това се явява задължително изискване за практикуване на професията в страната.

През 2016 г. ще бъде отбелязана 85-ата годишнина от създаването и практикуването на професията дипломиран експерт-счетоводител в страната и 25 години от нейното възстановяване в периода на демократичните промени.


 

Facebook коментари