Официално стартира компанията BMW Peugeot Citroën Electrification

BMW Group и PSA Peugeot Citroën инвестират повече от 100 милиона евро в съвместна компания за разработка на хибридни и електрически технологии ;
– център по развойна дейност в Мюнхен, чиято дейност вече стартира ;
– център за производство в Мюлюз, Франция, който ще стартира през 2015 ;
– технологична платформа за електрическо задвижване, която ще бъде отворена и ще даде силен тласък на европейското производство.
Производството на компоненти за моделите на двете компании ще започне през 2015. BMW Peugeot Citroën Electrification има са цел да се превърне в един от основните играчи на пазара в областта на електрическото задвижване в следващите няколко години, както и да поставя стандарти по отношение на мобилността в бъдещето. Посредством създаването на отворена платформа, компанията ще осигури значителен тласък на европейската индустрия.
“Ние искаме нашата компания да се превърне в един от основните доставчици в областта на електрическото задвижване в следващите няколко години”, коментират от компанията. За да постигнат тази цел, BMW Group и PSA инвестират над 100 милиона евро. До края на 2011 в центъра по развойна дейност в Мюнхен ще работят над 400 души: основния профил, който се търси е инженери специализирани в електро-мобилността и електрониката. Компонентите, който се разработват тук ще бъдат произвеждани в Мюлюз, Франция, където се очаква да работят около 250 души. BMW Peugeot Citroën Electrification ще разработва и произвежда всички компоненти за електрическо задвижване, като акумулатори осигуряващи високо напрежение, електрически двигатели, генератори, управляваща електроника, системи за зареждане и софтуер за управление на енергията. Паралелно, компанията ще разполага с отворена технологична платформа, която ще позволи участие на доставчиците в процеса на разработване и закупуване, и продажбата на хибридните компоненти на трети страни.

Facebook comments