fbpx Окончателно споразумение за придобиване на Алфа Банк от Юробанк | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Окончателно споразумение за придобиване на Алфа Банк от Юробанк

Окончателно споразумение за придобиване на Алфа Банк от Юробанк

АЛФА БАНК А.Е. („Алфа Банк“) и Юробанк Ергасиас С.А. („Юробанк“) съобщиха, че са сключили окончателно споразумение по отношение на придобиването на операциите на клона на Алфа Банк в България („Клонът“) от дъщерното дружество на Юробанк в България – Юробанк България АД („Пощенска банка“) („Сделката“).

Според условията на това споразумение дъщерното дружество на Юробанк в България ще придобие всички банкови дейности на българския Клон, които към 30.09.2015 г. са в размер на 464 млн. евро активи (от които 307 млн. евро нетни кредити) и 261 млн. евро депозити на клиенти, както и клонова мрежа от 82 офиса.

Сделката е в пълно съответствие със съответните планове за реструктуриране на Алфа Банк и Юробанк, одобрени от Европейската комисия през 2014 г.

Придобиването на Клона от Юробанк представлява стъпка напред за Пощенска банка в затвърждаването на нейната позиция в българския банков сектор и ще разшири клиентската й база в сегментите банкиране на дребно и корпоративно банкиране. След приключването на Сделката Пощенска банка ще бъде четвъртата по големина българска банка според размер на депозитна и кредитна база.

Пълният ефект от придобиването ще бъде реализиран от втората година след приключването му. Пощенска банка ще продължи да поддържа стабилни капиталови коефициенти и значителни ликвидни буфери. Предложената Сделка се очаква леко да подобри капиталовите коефициенти на групово ниво.

Сделката е неутрална по отношение на капитала на Алфа Банк и е в пълно съответствие с корпоративната стратегия за оттегляне от пазари, които не са основни.

Приключването на Сделката подлежи на необходимите одобрения от съответните компетентни регулаторни и надзорни органи и се очаква да приключи през първото тримесечие на 2016 г.

Сделката се консултира от Мediobanca - консултант на Юробанк и Citigroup - консултант на Алфа Банк.

 

Facebook коментари