fbpx Октомври е месецът на биопродуктите в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Октомври е месецът на биопродуктите в България

 Поредица от събития под логото „БиоМания 2011” ще се проведат през октомври в София. Те са част от кампания на Министерство на земеделието и храните за популяризиране на биоземеделието и промотиране на биопродуктите чрез демонстриране на добри практики и организиране на празник на агроекологичните земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Целта на празника е да даде възможност за показване на добри агроекологични земеделски практики, обмяна на опит между земеделските стопани, промотиране на мярка 214 „Агроекологични плащания” и излагане на земеделски продукти от стопанства, получили подпомагане за агроекологични дейности (биологични храни и продукти, плодове от традиционни овощни градини, храни и продукти от редки местни породи животни, фотоизложба от традиционни земеделски практики в земи с висока природна стойност и пасторализъм).

Организатор на „БиоМания 2011” е Министерството на земеделието и храните и „Студио Златен Век” ЕООД. Инициативата започва на 8 октомври - събота и ще включва разнообразни събития в цялата страна.

Първото събитие ще бъде проведено със съдействието на Фондация „Биоселена” в Сливен на 8 октомври. То ще включва организиране и провеждане на „Ден на Редките местни породи”, демонстрации как се произвежда сирене и кашкавал във фермата с дегустации, фотоизложба на редки местни породи и др. Следват събития в Стара Загора, Пловдив, Чипровци, Бургас и София, за които ще ви информираме допълнително.
Гвоздеят на събитията като част от „БиоМания 2011” ще бъде провеждането на празник на открито на 15 октомври в столичния „Парк Заимов”, където ще има изложение на различни български биопродукти, дегустации, игри и различни забавления. Специален гост на изложението ще бъде кулинарът Ути Бъчваров, който ще приготви избрани биорецепти. Ще има томбола, награди, забавления за деца, информационни материали и подаръци.