fbpx Omni-channel търговията на дребно предоставя нови възможности за ритейлърите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Omni-channel търговията на дребно предоставя нови възможности за ритейлърите

Omni-channel търговията на дребно означава да бъдеш на разположение по всяко време навсякъде, където и когато e удобно за клиента.

Електронната търговия е във възход и търговците на дребно са изправени пред много предизвикателства и възможности. Бързото развитие на индустрията на електронната търговия подиква традиционните търговци на дребно да се насочат и към онлайн пазара. Ритейлърите и е-търговците на дребно са изправени пред натиска да се адаптират, тъй като стратегията с акцент върху един канал вече не може да бъде достатъчна, за да привлече взискателните клиенти на 21-ви век. От друга страна електронните магазини оценяват ползите от добавяне на  физическо присъствие като show-rooms, ‘black shops’ (на практика складове), временни или постоянни, за да отговорят на променящия се пазар и нарастващите нужди на клиентите.

Постигането на успех онлайн зависи от способността на ритейлърите да планират и приложат цялостна стратегия за това как да присъстват в каналите, които клиентите предпочитат и използват, както сега, така и в бъдеще. Търговците на дребно трябва да инвестират значително време в планирането, преди изпълнението на тази стратегия по правилния начин, което е от решаващо значение за техния успех. За чистите електронни магазини развитието на физическо присъствие се оказва по-лесно, отколкото офлайн ритейл веригите да развият дигиталното си присъствие.

Оновните две предизвикателства пред ритейлър бизнеса са:

- Увеличаването на ефективността на ‘omni-channel’ маркетинг инвестициите и оптимизиране на ‘коефициента на конвертиране‘ през многобройните канали, като същевременно осигуряват персонален опит и преживяване в процеса на пазаруване;

- Веригите за доставки трябва да се адаптират към очакванията на клиентите.

Увеличаване на ефективността на omni-channel маркетинг инвестициите и оптимизиране на конверсиите

Omni-channel маркетингът е предоставянето на интерактивен, персонализиран опит с бранда, който излиза извън границите на познатото до момента поведение и достига до потребителя чрез всички възможни допирни точки и канали. Това е важно и за онлайн ритейлърите и за традиционните търговци на дребно при избора на маркетинг стратегия, специфична за техния бизнес и продукти, за да достигнат през правилните канали до определени сегменти клиенти.

За да успеят в електронната търговия, за ритейлърите е важно да бъдат ‘top-of-mind’ сред клиентите. Затова маркетингът трябва да бъде се разглежда като инвестиция и от решаващо значение е къде да се инвестират маркетинг бюджетите по канали, така, че да оказват положително въздействие за разпознаване на марката и генериране на продажби, както в краткосрочен план и дългосрочен план.

Ключови възможности за стимулиране на продажбите чрез ‚omni-channel’ маркетинга

- Maркетирайте там, където са вашите клиенти – ефективното управление на множеството канали генерира продажби и ефективното управление на платен трафик с течение на времето ще води до безплатен органичен трафик;
- Гледайте на маркетингана  като на инвестиция, която да ви позиционира ‘top-of-mind’ сред клиентите за увеличаване разпознаваемостта на марката;
- Инвестирайте в автоматизация на маркетинга, т.е. в платформи и системи, с които да следвате и предсказвате поведението на клиентите при покупка.