fbpx Онлайн присъствие и поведение за всеки бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Онлайн присъствие и поведение за всеки бизнес

Последните години се научихме постепенно да не разделяме рекламата, маркетинга и PR-а и да не ги разглеждаме като отделни звена, защото взаимовръзките са вече толкова преплетени, че без прилагането на единна и интегрирана стратегия за публично присъствие ефектът ще е незначителен.

Постепенно станахме свидетели на пълното сливане на виртуалната и реалната комуникационна среда – не може да се планират онлайн кампании, без да се има предвид другите традиционни комуникационни канали и обратното. Постепенно се подобри начина, по-който компаниите контактуват със своите служители, партньори и клиенти - новите комуникационни инструменти дават възможност за участие и съпреживяване на посланията на марките. Интерактивността е забавление и ангажираност, участие и споделяне на създадените преживявания и създаденото съдържание. А ето и още някои фактори, от които зависи нашето добро представяне в Интернет.

Интегрирани корпоративни стратегии и онлайн присъствие

Корпоративната комуникационна стратегия на компаниите вече задължително включва социалните мрежи и уебсайтовете и собствените домейни отдавна вече не са екзотика – това е неразделна част от присъствието и идентичността на компаниите.

Планирането и изпълнението на кампании и интегрираното онлайн присъствие станаха постепенно задължителни по същия начин, както и PR и маркетинговите планове. Никой не планира рекламна кампания в телевизии, радио и печатни медии, без да отдели ресурс и за онлайн медиите и социалните мрежи. Подпомогнато от последните технологии и избора от множество платформи за комуникация: корпоративен сайт и блог, профили в социални мрежи, приложения за мобилни устройства, вирусни кампании, мейлинги и бюлетини и т.н. планирането добива ново измерение и дава възможност за много по-ефективно управление на динамичната среда. Управлението на онлайн репутацията за компаниите стана неизменна част от ежедневната работа, като ако освен за възникнали или потенциални кризи се следи особено много и за обратната връзка на клиенти, партньори и служители, като постепенно тези хора могат да се превърнат дори в говорители или посланици на марката.

Активното създаване на съдържание за уеб средата

Корпоративните уебсайтове са задължителни, блоговоре – препоръчителни, а създаването, брандирането и ежедневното поддържане на корпоративни профили във социалните мрежи отдавна не е екзотика, а рутинна и нужна част от работата на всеки маркетинг и ПР специалист.

В днешно време, когато всичко е на един клик разстояние ние се борим за вниманието на всеки клиент и потенциален такъв, като така вече е важно да предлагаме освен обща информация за предлаганите продукти и услуги и допълнителни данни, които да добавят стойност към съдържанието.

Времето на комични постове и приложенията със състезателен и забавен характер сякаш отмина и компаниите разбират, че добавената стойност, която създаваното от тях съдържание носи е незаменима. Също така не е за подценяване и съдържанието, което клиентите създават – това може да бъдат споделени снимки и коментари в Twitter, Instagram, Facebook, клипове с ревюта в лични канали в YouTube и подробни ревюта в лични блогове. Във време, в което потребителите могат едновременно и да бъдат създатели на съдържание – това трябва да бъде използвано по най-ефективен начин, защото тези коментари се превръщат в послания към следващи клиенти и потребители.

Разбира се не бива да подценяваме и оптимизацията – старото и добре познато SEO помага да се намират първо най-добре написаното съдържание за определен продукт или услуга – съдържание създадено нарочно от опитни специалисти. Успешното оптимизиране изисква постоянни и целенасочени усилия и специфичен начин на представяне на информация за уеб. Веднъж стартиран, процесът на оптимизация е лесен и достъпен за управление и контрол.

Корпоративен блогинг

Основната полза от корпоративния блог е директното изграждане на връзка с клиентите. Блогът е онлайн инструмента, който най-лесно позволява създаване на собствена медиа и същевременно създаването и изграждането на лоялна общност. Това е един от най-преките и бързи начини за предоставяне на фирмена информация и същевременно получаване на обратна връзка с мнения, коментари и защо не критика. Корпоративните блогове постоянно растат, но към момента доста плахо. Често пъти се допуска грешката блога да се използва като сайт – суха и основна информация, тромава и бавна комуникация и ограничена възможност за коментари, а това е стратегически проблем. Ако мислите, че не сте готови да имате собствен корпоративен блог, по-добре изобщо не създавайте тази иначе толкова удобна в ежедневната работа платформа за комуникация.

Buzz маркетинг и генериране на позитивен шум

Никъде другаде освен онлайн не може да се генерира толкова бързо, лесно и икономично шум около марка, услуга и всичко останало, което съпътства фирмената идентичност. Това е начин за събуждане на интереса посредством забавни и често пъти много иновативни кампании, които мълниеносно обхващат виртуалното пространство и пренасят много бързо вашето послание. Добре изпълнените вирусни кампании оставят дълготрайни следи, а често пъти минималната инвестиция си струва добре отплатения риск.

Моят съвет към представителите на компании, които искат да използват възможностите на новите технологии и комуникационни канали, е да обмислят добре стратегията си и да се консултират със специалист по дигитални комуникации и управление на онлайн репутация. За много компании е лесно и изгодно да поверят управлението на онлайн репутацията си на квалифициран консултант, други биха предпочели пряко да управляват диалога с клиентите си, като назначат на щат такъв. Във всички случаи интегрираното онлайн присъствие има нужда от синхрон и добро know-how, което не е по силите на всеки.

Самоцелното създаване и управление на комуникационни платформи не само не е достатъчно, а крие сериозен и неоправдан риск от изгубване на контрола върху виртуалния диалог, което бързо води до кризи. Затова е от голямо значение правилното планиране, координиране и изпълнение на единна корпоративна стратегия за онлайн присъствие и поведение. Измеримостта на резултатите и успеха от подобно начинание е гаранция за възвръщане на инвестициите без неоправдан риск.