fbpx Онлайн регистрации в КАТ и скрапинг програма за подмяна на старите автомобили | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Онлайн регистрации в КАТ и скрапинг програма за подмяна на старите автомобили

Единен регистър за автомобилите в България, държавна скрапинг програма, която да подпомогне закупуването на екологични превозни средства и онлайн регистрация на новите автомобили в КАТ - това са само част от предложенията на ААП (Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България), които бяха представени по време на онлайн пресконференция днес.

Според представители на асоциацията възможността да се подават заявления за регистрация в КАТ онлайн е една от важните стъпки, които трябва да бъдат предприети, с оглед на епидемиологичната обстановка у нас. ААП изяви и готовност да съдейства на Пътна полиция за стартиране на онлайн регистрациите на нови автомобили, като по този начин се цели намаляването на опашките в КАТ с до 15%, колкото е и броят на регистрациите на нови автомобили в общия брой регистрации. „Електронната услуга ще се извършва с помощта на електронен сертификат на автомобила, издаден от производителя. Тези сертификати се подават към европейска организация, наречена EUCARIS. На базата на подаван от нас VIN номер на автомобила, от Пътна полиция ще могат да теглят този сертификат и така по електронен път да се извършва регистрацията. Очакваме процесът да стартира през следващата година.", заявиха по време на пресконферецията от ААП.

„Едва ли някой ще се изненада, ако кажем, че България разполага с най-стария автопарк в Европа. По официални данни в края на 2019г. средната възраст на автомобилите, които се движат по нашите пътища, е над 18 години. Новите леки коли, тези които са на до 5 години са само 6%, а тези до 10 г. - под 7%. За съжаление над 70% са автомобилите, които са над 15-годишни. И ако тази възраст при хората е тийнейджърска, при автомобилите си е направо старческа. За съжаление, през последната година броят на автомобилите над 20 години в автопарка на България се е увеличил с над 136 000, докато тези до 5 години е намалял с 2 500 броя.* Пак никой няма да се изненада, ако кажем, че пътищата ни не са от най-добрите, маркировка обикновено липсва, а и самите ние не сме от най-дисциплинираните шофьори. Но със сигурност у нас не отчитаме достатъчно ясно категоричният факт, че и състоянието на автомобилния парк е един от фундаментите на пътната безопасност. 

За обновяване на автомобилния парк и за намаляване на негативните последици от остарелите, несигурни и спомагащи за замърсяването на въздуха автомобили, ние предлагаме създаване на постоянна държавна програма за бракуване (скрапинг) на стари автомобили от всички категории и класове. „Програмата ще насърчи замяната на част от неефективните, необорудваните със съвременни системи за активна и пасивна безопасност, силно замърсяващи превозни средства с нови автомобили. Освен всички положителни резултати, които изброихме до момента, тази програма ще подпомогне и фирмите от бранша в този труден конкретен момент и ще стимулира автомобилния пазар за преодоляване на последиците от COVID-19. Защото пандемията оказа значително негативно икономическо и финансово въздействие върху автомобилната индустрия, включително и на българските компании, работещи в сектора.

От началото на кризата намалението на оборота от дейността на членовете на ААП е близо 35 %. Проучването на въведените в европейските държави (22 от 28) подобни програми с икономически стимули за увеличаване на пазарното търсене на нови автомобили е подобрило значително състоянието на автопарка в тези страни, намалило е броя на пътните инциденти и е подобрило чистотата на въздуха.", заяви Храбрин Иванчев, председател на ААП.

Предлаганата скрапинг програма е с няколко основни елемента:

Всеки гражданин в България, който предаде за бракуване/разкомплектоване употребяван регистриран автомобил с първа регистрация преди 01 Януари 2005 г. или с екологична категория от „Евро 1” до „Евро 3” (над 15 год. възраст) да получи бонус при закупуване на фабрично нов автомобил, от категория М1 и N1, без ограничения в сегментите.

Бюджет за Програмата: 50 350 000 лв.

Направените разчети показват, че програмата не само ще стимулира обновяването на автомобилния парк и ще ограничи негативните тенденции, но ще има положителен ефект и за държавния бюджет на страната. Сумата и броят на автомобилите е определен на база 15% от прогнозния брой продавани нови автомобили за съответната година. Това означава, че ще могат да бъдат изтеглени над 9 000 автомобила на възраст над 15години. В това време ще бъдат закупени същия брой нови автомобили, отговарящи на най-високите изисквания за екологичност и безопасност в Европа.

Предлаганата субсидия за закупуване на фабрично нов автомобил е диференцирана, както следва:

- електрически BEV – 10 000 лв.;

- автомобили с хибридно/плъгин хибрид задвижване HEV/PHEV – 7 500 лв.;

- с екологична категория „Евро 6d” – 5 000 лв.

При примерна цена за новозакупен автомобил по програмата в размер на 35 000 лв. с ДДС, очакваните постъпления в държавния бюджет за същия период ще се увеличат от внесено ДДС, корпоративен данък и данък дивидент, годишния данък „превозно средство” и от винетни стикери със сумата от над 70 000 000 лв.", заявяват още от ААП.

„Наш приоритет е и създаването на единен регистър за автомобилите в България. ААП направи предложение в проекта на нов Закон за движение по пътищата да бъде регламентиран неговата функционалност. Подобен регистър е направен в много европейски държави, като в него се вписват всички ППС при първоначалния преглед и регистрация. В процеса на ползване му, всеки, който има досег с превозното средство, следва да отбелязва извършените дейности – ремонти, застрахователни събития, технически прегледи и т.н. В електронното досие на всеки автомобили ще има пълна база данни относно техническата изправност на ППС, вкл. и показанията на километража.

От тази база данни всички фирми, които си взаимодействат с автомобилния бранш, ще могат да черпят достоверна и сигурна информация, както и потребителите ще могат да направят справка за даден автомобил, преди да го купят срещу минимална такса. Нашият призив е да започнем да управляваме процесите, свързани с автопарка на България. Стартирайки с контрола на вноса на употребявани автомобили - да се знае какви коли идват, че са технически изправни и не замърсяват прекомерно околната среда.", заяви по време на пресконференцията Храбрин Иванчев.