fbpx Оптимизъм за пазара на труда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Оптимизъм за пазара на труда

Нагласите в българската икономика за непосредствените перспективи пред пазара на труда са на най-високите си равнища от началото на кризата, според експертите на на УниКредит Булбанк.  Регистрираният оптимизъм за перспективите пред заетостта се потвърждава и от най-разпознаваемия измерител за състоянието на пазара на труда у нас - нормата на безработицата . Както е видно от графиката по-горе, реално отчетените данни за нормата на безработицата показват ясна тенденция да следват динамиката на обобщаващия показател за нагласите за пазара на труда. Това е само една от причините икономистите на УниКредит Булбанк да бъдат оптимисти за продължаване на тенденцията от последните три години за ръст на заетостта и спад на безработицата и през 2017 г. Останалите са:

- Възстановяващата се икономика на ЕС;
- Търсенето на все повече български стоки подкрепя ориентираните към местната икономика сектори;
- Реализирани проекти в България с европейско финансиране и др.
Икономистите на банката прогнозират нов тласък за инвестиции в създаване на нови предприятия в България и разрастване на съществуващи. Причината е наблюдаваният все по-голям интерес на потребителите към български стоки и услуги.