fbpx Организации ще работят заедно за развитие на туризма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Организации ще работят заедно за развитие на туризма

Коалиция от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ и организации от туристическия бранш и за опазване на културното наследство подписаха меморандум, в който определят опазването на природата и културното наследство като приоритет за развитието на българския туризъм.

Целта на меморандума е превръщането на България в предпочитана дестинация за туризъм чрез повишаване качеството на туристическите услуги, спиране на загубата на биологичното разнообразие и ограничаване на негативното въздействие върху околната среда, промяна в нагласите към опазване автентичността на културното наследство и приобщаване и повишаване ангажираността на местното население.

По отношение опазването на природата подписалите меморандума отчитат трайно засилващи се негативни тенденции като стихийно и непланомерно презастрояване на Черноморието и някои планински региони. Меморандумът декларира подкрепа за спазване на законовите ограничения върху дейностите в уязвими райони, защитени територии и зони от мрежата Натура 2000.

Ще бъдат инициирани промени в законите, регулиращи планирането на територията и строителството с цел преустановяване на урбанизацията на туристически ресурси по Черноморието като плажовете в защитените територии, частта от зоните А и Б на Черноморското крайбрежие, попадащи в защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Съвместната работа ще включва изготвяне на общи позиции по промени в законодателството, граждански контрол върху законодателната и изпълнителната власт и обединяване на експертния капацитет за активно участие в изготвянето на стратегически и програмни документи.

Меморандумът е безсрочен и отворен за присъединяване на всички заинтересовани граждани и организации, които споделят целите и позициите, застъпени в него. Всеки от партньорите може да се оттегли след едномесечно предизвестие.