Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР): 2009 г. ще е тежка, 2010 г. започва възстановяването

За възстановяване на световната икономика може да се говори най-рано през 2010 г., а тази година ще бъде особено тежка както за развитите страни, така и за възникващите икономики. Това е прогнозата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Световната банка, които драстично понижиха очакванията си за глобалния икономически ръст.

Facebook comments