fbpx Осем грешки при установяване на обратната връзка – не ги допускайте! | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Осем грешки при установяване на обратната връзка – не ги допускайте!

Осем грешки при установяване на обратната връзка – не ги допускайте!

 
Мениджърите трябва да бъдат постоянно в обратната връзка със своите служители. Само така могат да избегнат неприятни ситуации и още повече спъване на работата на фирмата. Това не е годишно събитие – напротив, трябва да е търсено събитие от страна на лидера докато целите не бъдат постигнати. 
 Съществуват осем често срещане грешки, които мениджърите допускат, когато разглеждат поведението на служителите. Кои са те?

Грешки на наблюдението


1. Прецизност на информацията
Ако разчитате само на паметта и не си водите бележки, това може да доведе до изопачаване на истинското събитие или поведение.

2. Ефект на ореола
Една единствена много ярка характеристика може да определи вашето възприятие за представянето на служителя. Вашата обратна връзка относно по-малко забележимите аспекти от представянето на служителя може да бъде изопачена както в позитивен, така и в негативен аспект.

3. Съпоставяне
Ако сравнявате служителя с друг човек, вместо да забележите собствените му заслуги, можете да осъществите обратна връзка, която да бъде или по-позитивна или по-негативна от реалното състояние.

4. Стереотип
Поставянето в стереотип игнорира индивидуалността на човека и ние го виждаме като поведение, което се очаква да бъде характерно за определена група хора.

5. Различни критерии
Вашите критерии може да са уникални за Вас и да бъдат различни от критериите, които са общоприети от други мениджъри във вашата организация или може да прилагате различни критерии към различни подчинени. Тази липса на единни критерии може да доведе до съпротива от страна на служителя към приемането на обратната връзка и тя да стане непоносима.

6. Постоянно впечатление
Предишно наблюдение или впечатление от Ваш служител може да остане постоянно в ума Ви и да изопачи всички по-нататъшни наблюдения. Като резултат Вие ще продължите да виждате служителя по-скоро такъв, какъвто е бил, а не такъв, какъвто е в момента.

7. Проекция
Разпознавате Ваши характеристики в служителите и възприемате хората според собствените си чувства по отношение на тези характеристики. Служителите вероятно са много по-различни от Вас.

8. Заключения
Правите заключения относно поведението на подчинените на базата на ограничени наблюдения или слухове.

Воденето на бележки относно поведението на служителите може и трябва да се превърне във ваше ежедневно рутинно задължение. Например, създайте си работен лист за всеки служител, който включва следните детайли:

- Дата, на която е било наблюдавано конкретното поведение.
- Общо описание на поведението на служителя (избягвайки гореописаните осем грешки).
- Бърза препратка към уменията, стоящи в основата на поведението на служителя (например, поведението може да говори за необходимост от развитие на комуникативните умения)
- Кратко описание на Вашите очаквания към служителя и влиянието им за постигане на целите (целта).
- Оставете пространство за описание на протичането на диалога за обратна връзка и договорените и предприети действия.

След време Вашите записки ще описват историята на представянето на служителя и ще Ви напътстват в процеса на определяне на неговите нужди от развитие. Така Вие ще можете да проследите факторите, необходими за осъществяването на целите, което повишава възможностите за постигане на успех.


 

Facebook коментари