fbpx Още една компания получи сертификат за инвестиция клас „А“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Още една компания получи сертификат за инвестиция клас „А“

Още една компания получи сертификат за инвестиция клас „А“

Сертификат за инвестиция клас „А“ получи „Пи Пи Ди България“ ЕООД за проект за „Разширяване и развитие на административно-финансов комплекс и звена в сферата на научно-изследователската дейност“. Инвестицията е на стойност 1 млн. лв., като със средствата се предвижда придобиване на технически средства за обезпечаване работата на наетите служители. Проектът ще бъде осъществен в тригодишен период - до месец септември 2016 г., като общият размер на разходите ще достигне 21.2 млн.лв. В периода на реализацията на проекта ще бъдат разкрити 250 работни места.

„За нас е важно инвеститорите да се чувстват добре в България. Именно инвестиционни проекти като вашия са доказателство за подобряване на бизнес климата у нас“, заяви икономическия министър Стойнев.

Според предварителните данни на БНБ за периода януари – април 2014 г. преките чуждестранни инвестиции в България възлизат на 218.5 млн. евро. Само за месец април тази година те са в размер на 106.6 млн. евро. За сравнение, през месец април 2013 г. инвестициите са били с отрицателен размер от 67.8 млн. евро.

През април има увеличение в две подстатии, формиращи сумата на преките чуждестранни инвестиции. Реинвестираната печалба на чуждестранните инвеститори е 19,3 млн. евро, а отпуснатите от чуждестранните компании вътрешно фирмени заеми на дъщерните им дружества в България са 96,6 млн. евро. По думите на министър Драгомир Стойнев това е знак за повишаващото се доверие от страна на чуждестранните инвеститори по отношение на очакваната възвращаемост на техните инвестиции в България.

Компанията „Пи Пи Ди България“ ЕООД предоставя услуги по създаване, развитие и управление на целия иновационен цикъл на нови лекарствени препарати и лабораторни услуги. Инвестиционният проект „Разширяване и развитие на административно-финансов комплекс и звена в сферата на научно-изследователската дейност“, за който „Пи Пи Ди България“ ЕООД получи сертификат клас А, предвижда разширяване на дейността й на територията на София. Ръководството на „Пи Пи Ди България“ ЕООД изказа благодарността си за подкрепата и успешното партньорство с екипа на Министерство на икономиката и енергетиката. 

Facebook коментари