Основни групи служители във фирмата

Основни групи служители във фирмата

Всяка една фирма има уникална фирмена култура и организация. Затова е трудно да се даде решение, което би проработило за всеки един бизнес. Добре е обаче да групирате, хората, които работят при вас в пет основни групи и така да разберете по-добре тяхната същност, която ще ги мотивира. В следващите няколко параграфа може да намерите основните насоки, които би трябвало да следвате за всяка една от петте групи.

1. Мотивирани от успеха

- Измервайте продажбите и други ключови показатели, когато е възможно. Това, което може да се измери е лесно да се оцени.

- Организирайте малки вътрешни състезания в между служителите в отдела по продажби.

- Постарайте се да решите всички проблеми с продукта, доставката, сервиза. Това са неща, които влияят върху нивата на продажби, но не са пряко зависими от мениджъра по продажбите.

- Изразявайте вашата признателност към успехите, които постигат хората по продажби.

2. Изпитващи нужда от социална привързаност

- Стимулирайте социалните контакти в компанията чрез организирането на повече фирмени обучение, срещи между отделите, и.т.н.

- Намалете бумащината на служителите си по продажби за да могат те да прекарват повече време със своите клиенти.

- Обучавайте ги, че отказите са част от естеството на тяхната работа и не са насочени към тях като личности.

- Наемайте съпричастни хора, които обичат да работят сред хора.

3. Хора изпитващи нужда от власт

- Дайте повече свобода на тези служители. Избягвайте микромениджмънт.

- Осигурете обучение, което да помогне на служителите Ви да се чувстват в контрол във важните ситуации, в които попадат при разговорите си с клиентите.

- Демонстрирайте им как неефективните обаждания и срещи, които правят се отразяват негативно на техния доход.

- Осигурете им стимули за привличането на нови клиенти.

4. Хора със силно его

- Плащайте им добре и то най-вече за постигнати успехи

- Давайте им промоции и специални титли. Например: Старши мениджър по продажби, големи клиентски акаунти, които да менажират.

- Комуникирайте успеха им чрез фирмени вестници, различни клубове, в които може да членуват определени хора, и.т.н.

- Помолете най-успешните да водят фирмени обучения или да наставляват новите служители, които постъпват в отдела.

- От време на време помолете тези с най-високи продажби да заместят за малко мениджъра ако се налага.

- Проявявайте постоянен интерес към техните успехи.

5. Хора, които трябва да оцелеят

- Напътствайте слабите служители така, че мотивацията им за успех да надделее над страха им от провал.

- Учете ги на упорство - продажбите и личния доход са следствие на постоянен упорит труд.

- Увеличете фиксирана част от заплатата, ако пазарът е непредвидим и продажбите в голямата си част не са следствие на усилията на служителя.

- Разработете точна и справедлива система за атестации на служителите.

Разработването на перфектната система за мотивация на служителите в отдел продажби няма да гарантира, че фирмените ви продажби ще скочат рязко нагоре. Има доста други фактори и някои от тях ги коментирахме по-горе, които имат своето съществено влияние. Едно обаче е ясно - без мотивирани служители трудно ще имате успех в дългосрочен период. Заплахите и паричните стимули ще свършат само временно работа. Както е казал народът: “Може да закараш един кон до реката, но не можеш да го накараш да пие вода”.

 

www.synergygroup-bg.com

Facebook коментари