fbpx От 2016 година стартира нова схема за засаждане на винени лозя | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

От 2016 година стартира нова схема за засаждане на винени лозя

От 2016 година стартира нова схема за засаждане на винени лозя

От началото на 2016 година на територията на Съюза ще започне прилагането на новата система на Европейската комисия (ЕК) за издаване на разрешителни за засаждане и презасаждане на винени лозя. От 1 януари страната ни няма да разполага с права на засаждане от Национален резерв. Във връзка с промените, които се предвиждат в сектора, по покана на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) се проведе техническа среща с г-н Нуно Висенте, представител на сектор „Вино“ към ГД “Земеделие и развитие на селските райони“ на Комисията. Той направи презентация и разясни детайлите по новата схема за засаждане на винени лозя, чрез издаване на разрешение от контролния орган в сектора.

По време на срещата се обсъдиха въпросите свързани с първоначалните намерения за прилагане на схемата, а именно изясняване на правилата на ЕС за схемата за разрешителни, включително и правни тълкувания, издадени от ЕК. Беше осъдено и използването на мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“ от Националната програма за подпомагане във връзка с новата схемата за разрешителни, както и темата за обновяването на лозарския регистър на Република България.

Новата схема за издаване на разрешителни на лозови насаждения ще бъде в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общата организация на пазарите на селскостопански продукти. С промените се предвижда всяка държава-членка да може да предоставя всяка година, до 2030 г., разрешение за право на засаждане на винени лозя в размер до 1% от действителния производствен потенциал или действително засадените площи с винени лозя.